Enteğre Çimento Fabrikası Çalışması – Malatya Fethiye


Açıklama: Enteğre Çimento Fabrikası Çalışması – Malatya Fethiye
Kategori: Aktüel
Eklenme Tarihi: 17 Temmuz 2013
Geçerli Tarih: 30 Eylül 2020, 09:01
Site: Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
URL: http://www.aliseydi-sevim.com/yazar.asp?yaziID=1240
Enteğre Çimento Fabrikası Çalışması – Malatya FethiyeBu husustaki ilk yazımızın başlığı “Bu bir şans mı yoksa talihsizlik mi?” idi. Önce şans diyenler çoğunluktaydı. Şimdi ise “bir talihsizlik” diyenler ezici bir çoğunluk oluşturmakta, beldemizde.


Önceki, “karar için ana kıriteri belirleyecek olan parametreleri bize verecek olan bu hususta uzman bağımsız üniversite öğretim üyeleridir,”  fikrimizi koruyoruz. Çünkü kalbimizde bir sorun hissedersek, kardiyoloğa, ürettiğimiz tarım ürünlerinde sorun görürsek ziraatçıya, arabamız bozulmuşsa servisine, binamızın kolonu bel vermişse mimar ve mühendise… müracaat ederiz.


Ortalama bir insan olarak herkes gibi benimde bir fikrim olur; fakat doğrusunu ilgili işin uzmanı bilir. Ölçü bu olmalıdır kanımızca. Herkesin görüş bildirmesi hem demokrasinin gereği ve hem de temel bir insan hakkıdır.


Bu işletme çalışmasına, gördüklerim ve dinlediklerim neticesinden olun kanaatimce Belediye başkanı da dahil beldemiz insanının %95 karşıdır diyebiliriz.


Fabrika yetkililerinin sanırım 05/ Mart 2013 tarihinde belediyemiz nikah salonundaki toplantısında aldığımız notlarımızın, fabrika yetkililerine ait olan beyanlarından çıkardığımız aşağıdaki birkaç başlık şöyledir: FİRMA UNVANI:YİBİTAŞ / YOZGAT(Fatemtur Emlak - böyle bri notumuzda var.)


1-     Proje bedeli yaklaşık yüz elli milyon dolar civarı.

2-     Fabrikada yüz otuz beş kişi çalışacak.

3-     Çalışacak personelin yüzü(yüz kişi) bu bölgenin insanından oluşacak.

4-     Günlük 400 kamyonluk bir hareket olacak.

5-     Fabrika ile taş ocağı farklı yerlerden olabilir.

6-     Güçlü filitre sistemleri kullanılacağından, fabrika ve taş ocağının insan ve cevre sağlığına hiçbir zararı yoktur.

7-Fabrika yerinin beldemize uzaklığı: 1.seçenek Eynik:1, KM;2. Seçenek:Eminlik:2,5 KM.

8-Ham madde, taş ocağının uzaklığı: 3, KM.

9-Yıllık(YADA AYLIK tam net değil bu tarihe dair notum):1400 ton kalker işlenecek. Bunun için ithal ve yeri kömür kullanılacak.

10-Yıllık:(YADA AYLIK tam net değil bu tarihe dair notum):2000 ton çimento üretilecek.

11-Bu yörede beyaz çimento potansiyeli de var.

12.taş ocağında az sarsıntı yaratacak paklama metodu kullanılacak.

13 -1300 tok işlenen kalker 100 derecede soğutularak çimentoya dönüştürülecek.

14-  Zararlı gaz oranı. AB ortalaması:36 mg. tavan sınır:150. mg. siğara dumanı:2 mg. Bunlarınki ise çok yüksek değilmiş. Kendileri bir rakam verdilerse hatırlayamıyorum.

15-Atık su için dinlenme havuzu oluşturulacak ve bu tekrar işlenerek sisteme aktarılacak.

16 İşletmenin yıllık11 ay çalışacak Üç vardiye çalışma olacak. 35 teknik eleman, 17 kişi ocaklarda, yedi kişi inşaatlarda olmak üzere 135 kişi çalışacak.

17-proje onaylandıktan sonra inşaat 2 yıl sürecek.

18- yüz metre öteye duman gitmez. Afşin Elbistan Fabrikalarında bacadan çıkan kükürt oranı %20. Bu işletmede bacadan kükürt çıkmayacak. Toz ve kalker işlenmesinden dolayı %5 kükürt olacak.

19-Fethiyeli katılımcı: Başkan ve meclis üyeleri dahil:35 kişi. İki üç+- olabilir. Yazıhan Kaymakamı ve Belediye Başkanı. Fabrika yetkilileri:14 kişi. Basın:3 kişi. Tanımadık:7 kişi. Bu rakamlara dikkat çeken Ali GÜLER; toplantıya katılan Fethiyelilerin, Fethiye nüfusunu %5 dahi olmadığını ve toplantının Temmuz yada Ağustosta yapılmasını önerdi.


Yukarıda sıraladığım bilgiler toplantı günü aldığım notlardan oluşmaktadır. Lehte ve aleyhte konuşanlar oldu. Toplantıya katılanların ve katılma saatlerini de yazdım. Toplantı sanırım: 9,30'da baladı. Yalnızca idarecilerin gelme saatleri söyle: Yazıhan Kaymakamı, Yazıhan ve Fethiye Belediye Başkanı, Hürriyet Mahallesi muhtarı Fahri GÜLER ile Fabrika yetkilileri zamanında geldiler. Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Hüseyin Güller 11,40'da geldi, Tenci Mahallesi Muhtarı Ali Asgar AYDOĞAN ise toplantıda yoktu.Toplantı:11:55'de bitti ve gelenleri pasta ve içecek ikram edildi.


***

Toplantının yapıldığı dönemlerde sayısı dikkate değe insanlar lehte düşünüyordu. Bu günde Fethiyelinin ezici bir çoğunluğu işletme tasarısının aleyhinde. Lehte olan azınlıksa, üzerine "Mahalle baskısı" hissettiğinden pisilleyerek düşüncelerini dilendiriyor.


13  Temmuz 2013 tarihinde belediyemiz parkında yapılan toplantıda ise, bir uzman çimento fabrikasının zararlarından bahsetti. Benim bu görüşü özetleme yerine videoyu izlemeniz daha yerinde.


Bir şeye yalnızca iyi yad kötüdür diyen mantık: Aristo mantığı olarak bilinir. Diyalektik mantık ise iyideki kötüyü; aktaki karayı, karadaki akı gören ve her şeyi yalın değil, grinin tonları olarak algılayan bir mantıktır.


Lehte olanların görüşü, azda olsa istihdama katkı sağlayacağı yönündeki düşüncedir. Mümkün müdür bu? Mümkündür! Ne kadar katkı sağlayabileceğini ise yaklaşık tahmin etmek bu gün açısından net değildir.


Aleyhte olan görüşlere bakınca; 400 araçlık trafiğin, yüzü beldemizden geçse, esnafa bir miktar şoförlerin katkısı olur: sığara, içecek vb. Fakat, çarşıda oturulmaz, yol dayamaz. Fethiyeden arabalar geçmesin, Akyazı yönünden bunu Hekimhan yoluna bağlayın denirse ki denir, o zamansa Fabrikanın insan trafiğinden dolayı beldemize sağlayacağı katkı minimize edilmiş olur. Fabrika yetkilileri de ayrı bir yol olmalı dedi. Hatta Yazıhan Belediye Başkanı 400 araçlık trafik yerine demiryolu önerdi.


2. Seçenekteki işletme Eminlik'e kurulur ve taş ocağı da Kalklık yada yakınında olursa, 400 araçlık trafik beldemizin tepesinde olacak. Rüzgârlarda beldemize o yönden esmektedir.


Fabrika ve taş ocaklarında  çalışan düz işçilerin hata şoförlerin aylığı ne olacaktır? Ülkemiz şatlarında 1000 tl civarı + sigorta makul gözükmekte... Bu rakama o şartlarda çalışacak kaç Fethiyeli çıkar? Bana göre çok az. (Adıyaman yada Urfa’dan gelen mevsimlik işçilerin yevmiyesi 32 tl. Yani aylık: 960. tl. Yani bizim işlerimizde dahi 1000.tl maaşı maş gören ve çalışacak Fethiyeli çıkmıyor. Kalem odası hariç tabii.) Fabrika özel işletmedir, personel maaşı ise maliyetleri etkileyen bir faktördür. Öyleyse, 1000 tl net maaşa çalışacak bu ülkede on binlerce insan vardır. Bugün için bu rakamlara çalışacak insanların büyük bir yüzdesi Fethiyeli değil dışarıda birileri olacaktır.


Tasarlanan işletme gerçekleşirse, uzun vade burada çalışan Fethiyelinin sayısı az olacaktır.

Bir tek kişi dahi iş bulacaksa bu mühimdir. Bir kişiye dahi aş iş verecek işletme yöremizde istenmelidir. Fakat; bir tek insanın dahi 20-30 yıl sonra sağlığının bozulması, onlarca kişinin bu işletmede iş bulmasından daha kıymetlidir. Çünkü insan her şeyden kıymetlidir.


Fethiye'de iş bulamayan ülke içinde ve dışında iş arayıp bulmakta... Aşını ekmeğini çıkarmak için çalışan Fethiyelilerin çok büyük bir kısmı yurt içinde ve dışında çalışmakta. Almanya Ober-Ramstadt'da burada(Fethiye’de) yaşayanlardan daha çok Fethiyeli var. İstanbul da şu kadar...


Yani o tasarlanan işetmenin olası zararlarının %10 dahi gerçek olsa; bir tek insanın sağlını ve hayatını bu sebepten dolayı kaybetmesi olasılığı, bir düzine Fethiyelinin iş bulmasından evladır. Olası işe girecek olan bir düzüne kişi dışarıda iş bulabilir; fakat sağlığını ve hayatını kaybeden bir yakınımızı dışarıda bulamayız. Yerine yenisini koyamayız. İşsiz bir insanımız, gider şansını dünyanın her hangi bir yerinde deneyebilir; fakat tesis bir kurulunca, bu tesisi bir milim yerinden oynatabilmeniz mümkün değildir.Sonuç olarak. İnsanlara aş is imkânı sağlayacak her türlü mal ve hizmet üreten işletmelere evet; fakat insan sağlığına ve tarıma zarar verecek her türlü işletmeye yöremizde hayır.


Dolaysıyla, bu riskinden dolayı: "Entegre Çimento Fabrikası" tasarısına hayır.


a.s.

17,07,2013 / Fethiye