Malatya Büyük Şehir çalışmaları ve Beldemiz Fethiye'nin Durumu…


Açıklama: Malatya Büyük Şehir çalışmaları ve Beldemiz Fethiye'nin Durumu…
Kategori: Aktüel
Eklenme Tarihi: 09 Nisan 2013
Geçerli Tarih: 15 Temmuz 2020, 14:54
Site: Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
URL: http://www.aliseydi-sevim.com/yazar.asp?yaziID=718
Büyük Şehir çalışmaları kapsamında gelen Genelge aşağıdır. Mavi renkle işaretlediğimiz işler konusunda yetki belediyelerden alındı, Valilik onayına tabi hale getirildi.

Yani, 2014’tarihinde, Yazıhan Belediye Başkanlığı ile Büyük Şehir olarak Malatya Belediye Başkanlığı için oy kullanılacak. Fethiye Belediye Başkanlığı, bu günden tarih oldu. Fakat Fethiyeli Yazıhan Belediye Başkanlığına aday olabilir. Fethiye, belediye sınırları içerisin de ve belediyecilik hizmetlerini Yazıhan’dan alacak.

Kadrolu işçi ve memurlar ise Yazıhan Belediye Başkanlığının personeli olacak. Dolayısıyla Fethiye Belediye Başkanlığına ait olan bütün araç ve gereçler ile taşınmaz mülkler, Yazıhan Belediye başkanlığının olacak. Belediyemizde 8 tane kadrolu(bende kadroluyum),  4 tane geçici işçi var. yeni bir yasal düzenleme olmazsa, bu dört işçi işten çıkarılacak. Üç belediyenin kadrolu işçi memuru yaklaşık 30 tane. Fakat bu kadar geniş bir alanda hizmet yapmaya bu rakam yetmez. Yeni kadrolu personel alımları da yapılması lazım… Bu çalışmadan ise haberdar değiliz.

Altı çizilerek bildirilmesi gereken bir nokta ise Tohma Köprüsünden, dağlara, İriağaç’a kadar olan bütün köyler, 28 Köy Yazıhan Belediye Başkanlığına bağlanacak.

Nüfusu 10.000’in altında kalacak olan İlçelerde kapanacak. Bu kapsama Arguvan’da giriyor. Yasa çalışmaları kapsamında, on bin nüfusu sekiz bine düşürürseler Arguvan kurtulacak.

Yani  Yazıhan Belediye Başkanı, eskinin “Üç Belediyesi ile 28 köydeki seçmenlerin oylarından çoğunluk oluşturup, iktidara gelecek.

Koceli Büyük Şehir modeli esas alınırsa, Malatya’nın ayrıca meclis üyesi olmayacak. İlçe belediye başkanları ile ilçelerde ilk beşe girmiş belediye başkanları, Malatya Büyük şehir Belediyesinin Meclis üyesi  olacak. Malatya Büyük Şehir Belediye başkanı’da, Malatya’nın İl Sınırları içerisindeki tüm Malatyalıların Belediye Başkanı olacak.

 

***

Leventin rahmetli anası Fatma abla ilr rahmetli bacım(anam) bacılıktı… Neredeyse o aile ile çocukluktan beri yakındık bir birlerimize. Rahmetli Fatma ablanın ailesi, dolayısıyla çocukları ile de dostuz; çocukları ile  arkadaştık. Ahmet benim tertibim, rahmetli Turan çocukluğumun unutamadığım arkadaşlarımdan biriydi… Leventte bu sebepten dolayı bize kendisini yakın hisseder, bizde ona… Yani sevgilerimiz karşılıklı.

Malatyanın Büyük Şehir olacağı vesilesiyle ilgili olarak bize ve bütün beldelere İçişleri Bakanlığından bir genelge gelmişti. Onu öğrenmiş… Levent geçici işçi olarak çalışır. Odamız girdi. Ve: “Bana yazık, bana yazık… Bunlar ne diyor, Aliseydi abi… Çıkaracaklar, diyorlar,”dedi. Sanki duruşu:” ayakta; fakat içi yıkılmış bir bina,” gibiydi… Sözleri: “yüreğimizdeki kıymığa dokundu!…”  Silkelenen ağacın dalından süzülüp yere çakılan meyvelerin yarılışını yüzümüzde göstermemek için, başımı önümdekilerden ayırmayarak:: “İnşallah, bir kadro çalışması da bu kapsamda yapılır,”dedim. Sönük bir ümitle… Oysa ki onun, kaya gibi sağlam işaretlere ihtiyacı vardı…  Bu da Büyük Şehir çalışmalarının (şimdilik gözüken) küçük yüzü…

Hazan mevsiminde yapraklar dökülmez, kış her şeyi dondurmaz, gök gürleyip şimşekler çakmaz, seller sular yürümeden baharın gelmesi mümkün değildir. Her son yeni bir başlangıcın tohumlarını içinde taşır. “Levent, çok uzağa gitme, benim sekiz yıllık mazime bir bak, bu sana yeter işaretleri verir.”

Sendikalardan dolayı neler yaşadığımız aşina belediyemizde. Yeni bir sendikacı başkanı geldi, başkan: “burada kalıcı olsaydım müsaade etmezdim; ama herkes, dileyen sendikalı olabilir dedi.” Bu da bir şey. Muhtemelen üç gün içinde herkes sendikalı.

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü


24/04/2012


Sayı:B.05.0.0.MAH.0.11.01.00-250-11085

Konu: Kanun çalışmaları

……………..VALİLİĞİNE

Büyükşehir belediyelerinin sınırlarının değiştirilmesi ile il nüfusu 750.000’den fazla olan 13 ilde Büyükşehir belediyesi kurulması ile ilgili Bakanlığımız bünyesinde yürütülen teknik çalışmalar son aşamaya gelmiş durumdadır. Bununla birlikte, Bakanlığımıza söz konusu illerdeki bazı belediyelerin sahibi olduğu taşınmaz malları elden çıkarma ve belediyeleri borçlandırma yoluna gittikleri yönünde bilgiler ulaşmaktadır.

Bu çerçevede, idare bütünlük ve hizmetlerde sürekliliğin sağlanması, kamu menfaatinin korunması amacıyla yeni bir düzenleyici işlem yapılıncaya kadar aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekli görünmüştür.

1- Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun, Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerindeki bütün belde belediyeleri her türlü taşınmaz tahsisi, satışı ve kiralanması, yeni personel istihdamı, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, yeni nazım ve uygulama imar planı yapılması, imar planı değişikliği ve revizyonu ile inşaat ruhsatı işlemleri hariç her türlü imar uygulaması, iş makineleri ve diğer taşıtların satılması, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla borçlanmaları ve ticari plaka verilmesi ile ilgili işlemlerini valilik onayı ile yapacaklardır.

2- Birinci maddede ifade edilen iller ile İstanbul ve Kocaeli illerinde yer alan köyler, taşınmaz tahsisi, satışı ve kiralanması, yeni personel istihdamı, iş sözleşmesi yapılması, iş makineleri ve diğer taşıtların satılması ve borçlanma işlemlerini mahallin en büyük mülki idare amirinin onayı ile gerçekleştirilecektir.

3- Birinci maddede ifade edilen belediyeler yürürlükte bulunan imar planlarına uygun olmak şartıyla yapı ruhsatlarını vermeye devam edeceklerdir. Ancak, söz konusu belediyelerin sınırlarında kaçak, ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılaşmayı önlemek üzere valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler mevzuatta öngörülen yetkilerini kullanacak ve gerekli tedbirleri alacaklardır.

4- Vali ve kaymakamlar birinci ve ikinci maddelerde ifade edilen onay yetkilerini, Anayasanın 127 nci maddesinin beşinci fıkrasında ifade edilen; mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması ilkelerine uygun biçimde kullanarak iyi niyetten uzak işlemlerin yürütülmesine imkan vermeyeceklerdir. İl valileri Genelgenin uygulanması ile ilgili gerekli gözetim, denetim ve koordinasyonu sağlayacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun takibini önemle rica ederim.

 

İdris Naim Şahin

İçişleri Bakanı