AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Faysal İLHAN'ı Hacı Bektaş İlçesinde Hakk'a Uğurlandı..Tarih 31 Aralık 2015, 20:02 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

Faysal İLHAN'ı Hacı Bektaş İlçesinde Hakk'a Uğurlandı..

25 Aralık 2015 tarihinde Almanya / Leverkusen Cem Evinde dedebabalık görevini icra eden Faysal İLHAN canımız elim bir trafik kazası sonucu Hakk’a yürüdü.


30 Aralık 2015 tarihinde, Köln’de yapılan bir törenle naaşı uğurlanan arkadaşımız 31 Aralık  2015 tarihinde Ülkemizin Hacı Bektaş İlçesinde düzenlenen bir törenle, Hakk’a uğurlandı.

Devri Daim olsun.Yukarıdaki resim ve videolar Köln'deki törenden çekilmiştir. Hacı Bektaş İlçesindeki Törenden elime geceni ise ikinci bir albüm olarak aşağıya ilave edeceğiz. Saat:19,45 civarında Yusuf ÖZACAR'la görüştüm. Yarım saat önce defin sürecinin sonlandığını söyledi. 12 ADET RESİM EKLENDİ

***


Devri Daim, Sır Olma, Hakk’a Yürüme, Don Değiştirme… vb terminolojiler de kullanılan dile dair görüşümüz…


Kanımızca, hiç bir inanç bir diğerinden etkilenmemiştir; ondan bir şey alıp vermemiştir denemez. Buna rağmen, dildeki bu benzerlikler bu “o,” “o” da bu demek değildir. Her biri aldığı yanı kendi inancı ile özümseyerek, ona yeni anlam(lar) vermiştir. Bizde Alevi inancı açısından, bahsi geçen kavramların anlamına dair, ne anladığımızı bu  yazımızda arz etmeye çalışacağız.


Bizim kullandığımız terimlerde bu perspektiften değerlendirilmeli.


Mutasavvıfların çok önem atfettikleri bir Hadis Şerif var:"Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim (bilinmeye muhabbet-sevdim- ettim) ve kâinatı yarattım."  Teori buna dayandırılacaksa: Fiziki yaratımdan önce, bu yaratılanlar neredeydi, sorusu gelir hatırımıza? “Hiç bir şey yok ki onun hazineleri bizim katımızda olmasın.” Ayeti ile karşılık verir İslam mutasavvıfları. Zahirde batında O’nundur. Öyleyse, Alem ve Adem yaratılmadan o Allah’ın gayb alemindeki hazinelerinde vardı.


Önce Allah alemi yarattı. Alemin temel maddi tözü kabul edilen balçıktan aldı, ona kendi suretini verdi ve burnuna Ruhundan üfledi. Böylece Ademi yarattı. Elest Bezmin (Allah ile Adem, melekler, şeytanlar ve her türlü ruhların toplandığı İlk Kutsal Meclis)’de, “Adem benim yarattıklarımın en kıymetlisi, şereflisi ve Benim Halefimdir, ona secde edin,” dedi… Bütün melekler, şeytan hariç secde ettiler ademe.


Ve insanlara, “Ademi topraktan, sizi de ademden yarattım.” diyerek eşitliğin kriteri gösterdi. “Nazarımızda tek ayrımınız var: Selefinize layık bir halef olma derecenizdir.”der. Başka bir deyimle Benim Halefim olduğunuzu unutmadan, benim ahlakımla ahlaklanın ve yeryüzünde beni temsil etmenin vakuruyla yaşıyın, demiştir.

Elest bezminin en can alıcı maddesi: “Elestü bi-Rabbiküm”: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” diye sorar, Ademde:“Kâlu bel┠tastik ederiz, evet  der.Ve böylece Allah ile Adem ilk akitini yapmış olur.


***


Mutasavvıflar üç kitap kabul ederler: “Kur-an,” “alem” ve en büyüğü “adem” kitabı, diye. Kur-an’ı hem İslam İnancının kutsal Kitabı, hemde sözlük anlamı ile “ezbere okunan ve çağrı - Kelam” olarak alıp, bütün “kutsal metinler”  manasında kullanıyorum, bu yazımızda.


Mutasavvıflar, bütün zorluğuna rağmen Kur-anı ve alemi okumanın daha kolay olduğunu; asıl zor olanın Kur-anı Natık olarak da ifade edilen “ademi,” insanı okumanın güç olduğunda birleşirler. Çünkü ademde hem Kur-an hemde alem vardır. Ademi okuma süreci mikro ve makro kozmosu okumak manasına gelir. Bunu  anlamak kemalet, hakikat mertebesine denktir. İşte bu yüzden ademi, gönül defterinde kuvve olarak var olan Vahdeti Mevcudatı okumak; hem alemi, hem Kur-an’ı hemde madde ile mananın(balçık ile Nur’un) manasını okumak, anlamak ve Rabbe ben Sen’im, Sen’de bensin” diyecek idraka( kemalete), tekamül etmektir.


Seyri sülük içerisinde salik, ademin balçık yanından kaynaklanan arzularının bilincine varıp, onları kontrol altına ala ala, kademe kademe tekabül ederek, yaratılışta burnundan üflenen nurani ruha, hakikate ulaştıkça Hakk-a Yürümüş olur. Marifet, kanımızca balcık ve nur olan yanımızın idrakı ve  yer yüzünün en şerefli mahlukatı ve Kitabı olmanın vakuru ile mola vermeden yaşanılan süre boyunca seyri sülük halinde olmaktır.


Vahdeti Vücut nazariyesinin en büyük üstadı, Ekberi Şah olarak ta nitelen İbni Arabi’dir. Bundan esinlenerek William Çhıttıkk, “vücut” kavramını haklı olarak “oluş” diye çevirir. Bu kavramı “oluş” olarak anladığımızda, salik tekabülün bir aşamasında mürşit olsa da, “Allah’ın yaratışı” dolayısıyla “Vahdeti Mevcut’un oluşu” sonsuz olmasından dolayı mürşitte, Allah’ın ve sonsuz “ vücut”oluşumun müridi(saliki - yolcusu)dir.


Yukarıdaki söylediklerimizden bir çıkarım yapmak gerekirse; Kur-an ile alemin bileşkesi, Ademi okumakta olan her adem, bir hakikat yolcusu olan saliktir ve aynı zamanda “Hakk’a yürümektedir.”


Ölüm, balçıktan yapılan tenden, yaratılışta burnundan üflenin ruhun(Can’ın) tenden ayrılması, başka bir deyimle metamorfoz olayının başlangıcı ise bu manada Hakk’ın üflediği ruhun, tekrar “Hakk’a Yürümesi” yahut ta “Devri daim” olarak ta tarif edebiliriz bu olayı.


Bu ise ölümün, farklı bir dille ifadesidir. Mesela ben çocukken, şimdi dahi bazı yerlerde din adamı ölenin cenaze töreninde Dâr-ı fenâdan (ölümlü, kötü dolayısıyla geçici alemden)  Dâr-ı Bekâ( baki olana, gayb alemine)ya rihlet(göç) eyledi, şeklinde bir ibare kullanılırdı.


Bir başka deyimle adem “don değiştirir.” Bu aynı zamanda bir metamorfoz olayıdır. Yani suyun buza dönüşünde olduğu gibi bir fiziki değişim değil; içilen suyun cana, kana hayata dönüşmesi gibi niteliksel ve sonsuz bir başkalaşımın dönüm noktasıdır ölüm.


Ukba'ya, öte dünyaya göç, bir başka deyimle evrensel öze gayba, bilinebilir, kavranılabilir olmadan önceki hale dönüş, veya tenin ve ruhun “sır” olması ve yeni bir doğumun, dolayısıyla hayatın başlangıcıdır.


Gizli(sır) bir hazine idik, bilinmeyi sevdik, sevildik ve tekrar gizli (sır) olan O’na ait hazineye dönmekteyiz. Can tende iken de, tenden ayrılırken de.


Her canın katreyken ummana, zulmeten Nur’a devri daim olsun.


Aşk ile.logo (6).png

31 Aralık 2015 / A.Sevim  |  Bu haber 9532 defa okunmuştur.

Köşe Yazıları  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı Barış Pınarı Harekatı

Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam

Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam

Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi?

Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi? Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi?

Basına ve Kamuoyuna!

Basına ve Kamuoyuna! Basına ve Kamuoyuna!

''Dokunabilecekler''

''Dokunabilecekler'' ''Dokunabilecekler''

MHP'de Kurultay Komedisi!

MHP'de Kurultay Komedisi! MHP'de Kurultay Komedisi!

Geleneksel aklın İttifakı mı?

Geleneksel aklın İttifakı mı? Geleneksel aklın İttifakı mı?

1 Mayıs yaklaşırken!

1 Mayıs yaklaşırken! 1 Mayıs yaklaşırken!

Kilis ve düşen füzeler!

Kilis ve düşen füzeler! Kilis ve düşen füzeler!

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Kış Manzaraları - 08/01/2018 - Malatya Fethiye
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375


FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2020

2005 &  2020
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:2866

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:2616

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:2472

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:12262

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.