AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Tarih 25 Ekim 2019, 16:22 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı
 


PKK, PYD VE PKK Gerçekten Marksist Leninist bir örgüt müdür?

 

Bu örgütler ne Marksist, Leninist, nede Kürtlerin hakları için terör estirmektedir. Apaçık, başta ABD ve diğer batı ülkelerinin emperyalist politikalarının taşeronu olarak, onlar adına(tabanlarına ise emperyalistler arasında çelişkilerden yaralanıp kendi idealleri adına diye bir dil kullanarak) vekalet savaşına girmiştir. Marksizm, Leninizm anti Amerikan ve anti Emperyalisttir. Irak ve Suriye deneyimi gösterdi ki, bu örgütler batının gücü ve korumasında(emperyalistlerin) savaşın, ilerleyin demesi ile savaşmakta, ilerlemekte, geri çekilin demesi ile geri çekilmektedir.

 

Suriye’deki YPG, PYD ve PKK’ dan oluşan polislerin(otuz -kırkbin olduğu söyleniyor), askeri (60-70 bin olduğu tahmin edilmekte) görevlilerin maaşının tamamını ABD ve devlet memurlarının maaşını ise yine büyük bir kısmı batılıların destekleri ile sonuçta emperyalistler ödenmekte. Ellerine verilen silahların tamamını yine emperyalistler(ücretsiz) karşılamakta.


Suriye, Irak devamında da İran ve Türkiye’yi parçalayarak bunlardan alınacak parçaların birleştirilmesiyle  Bağımsız bir Kürt Devleti Kurulabilir mi?

 

ABD Başkanı Trump biz buraya 7 - 8 Trilyon dolar harcadık diyor. YPG-PKK, PYD’nin sözde, gerçekte ABD’nin kontrolündeki sarı harita ile gösterilen bölge, uzmanlara göre, Suriye’nin %80-85 nin doğal kaynaklarının olduğu bölgedir. Baba oğluna bir milyon dolar vermezken, emperyalistler trilyon dolarları, karşılığını misliyle alacak projeler, planlar yapmadan, bunları uzun vadede güvenceye alacak şartları oluşturmadan yada bu hesabı yapmadan on beş bin km’den gidelim de “Ortadoğu’daki kürtler, bağımsız, özgür bir devlet kursun; mutlu ve refah içerisinde yaşasınlar diye mi harcadılar ve dahada harcayacaklar bu trilyon dolarları sizce?”

 

Tahmin ediyorum ki, emperyalistler bu trilyon dolarları: Kürtler-yada onları temsil ettiği iddiasındaki bu örgütler, (Türk, Kürt, Arap, Acem… vb ırklar) bağımsız, özgür, mutlu ve refah içerisinde yaşasınlar diye harcadılar yada buna rağmen biz bunlardan uyanık çıkıp böyle bir dünya kuracağız diyenlere söz kar etmez... Çünkü iki dünya bir araya gelse, bu gibi (kesin inançlı ideolojik haklılığa inanmış) insanlar inancını bir milim değiştirilemez.


Emperyalistler arasındaki çıkar savaşından, bu örgütler yararlanarak gerçekten hülyalarına ulaşabilirler mi?

 

EKONOMİK BÜYÜKLÜK AÇISINDAN


Bizim kültürde, “Sen kiminle dans ediyorsun”  diye bir söz var..., Kendilerini bu güçlerden gözü açık, kültürel açıdan daha birikimli, daha kültürlü, daha usta oyuncu ve askeri açıdan da daha güçlü gören kafalara, bu deyime uygun bir kaç örnek vereyim, yinede. ABD’nin GSMH ve GSYH (Bir yılda üretilen mal ve hizmetlerin parasal değeri) Türkiye’nin 20-22  katı, savaşa girmemiş petrol zengini İran’ın 15-16 katı kadar. Suriye ile Irak’ın ise şu şartlarda nedir birde onu siz hesaplayın-ben deyim kırk, siz deyin elli katı..(Bir Prof’a göre 57 İslam Ülkesinin GSMH, bir tek Almanya'ya veya Japonya denginde.) 


BİLGİ BİRİKİMİ AÇISINDAN

 

Bilgi büyüklüğü açısından ise şu alıntıya dikkat edelim.  “ARAP ülkelerinin (bir yılda) yaptığı bilimsel yayınların toplamı, Amerika’daki bir tek Harvard Üniversitesi’nin yaptığı bilimsel yayın sayısını bulmuyor! 17 Arap ülkesinin yaptığı bilimsel makale, bir tek Harvard Üniversitesine ancak ulaşıyor. - Bu mukayese The Economist’in 26 Şubat 2013 günlü sayısından alındı.-”


“İngiltere'de bulunan ve yaklaşık 400 yıl önce kurulan Britanya Kütüphanesi koleksiyonunda 170 milyon kitap barındırıyor. Bünyesine her yıl 3 milyon kitap eklenmeye devam eden kütüphanenin yıllık ziyaretçi sayısı 1,70 milyon civarında. Britanya Kütüphanesi dünya birinciliğini elinde bulunduruyor.


AMERİKAN KONGRE KÜTÜPHANESİ


Amerikan Kongre Kütüphanesinde 470 farklı dilde toplam 160 milyon kitap bulunuyor. 4 bin kişilik ekibin çalıştığı kütüphanenin yıllık ziyaretçi sayısı 1,75 milyon.”


Afrika ve Orta Doğu’nun en büyük kütüphanesi Mısırda. “Mısır’da, 2002’de Devlet Desteğiyle Kurulan İskenderiye Kütüphanesinde, savaş öncesinde 3-5 milyon kitap bulunuyordu. Bu ise Britanya kütüphanesine her bir yılda eklenen kitap sayısı kadar.” 


Oscar, Nobel vb. Ödülleri hangi ülkelerin aldıklarına bir bakın? Doğu hangi ödülleri ne kadar, Batı hangi ödülleri ne kadar almış? Mukayese dahi edilemez.


Ve  ABD’nin bir yıllık AR-GE bütçesi dört yüz elli milyar dolar  civarı.


ASKERİ AÇIDAN


 ABD’nin 2017 Savunma Bütçesi 610 milyar, 2019  Savunma, daha çok saldırı bütçesi 700 milyar dolar ın üzerinde.. Avrupa ülkelerinin savaş bütçelerinin tamamı, Rusya dahil toplam bu rakama ulaşmıyor. Rusya’nın ki ise 73 milyar dolar civarı.


 

Ben konun siyasi tarafına değil, başka bir yanına bakmak istiyorum… Bu gibi olayların, süreçlerin, taraflara neler kaybettirdiği ve kimlere neler kazandırdığı konusunda birkaç kelime karalamak istiyorum.


ABD’nin ve batının  en az yarım asırlık, Kürtler ise asırlık hayallerini gerçekleştirmek için Irak, Suriye ve devamında İran ve Türkiye’yi bölüp bir devlet kurmak istemekteler… Bu ittifakta, birbirlerine zıt, hesapları çelişen iki güç var. Kürtler(yada bunları temsil iddiasındaki örgütler), emperyalistler arasındaki çıkar çatışmasından, bu ülkelerin(Irak, Suriye ve umdukları olası İran ve Türkiye) bölünüp parçalanacağına ve bu parçaların bir kısmının bir araya getirilmesinden büyük bir Kürt Devleti kurma hesabındalar.


ABD ve Batı ise, buraları daha kolay kontrol altına almak için dört devletten belkide “bir düzene” uydu ve kolay kontrol edilebilir “devletçikler” çıkarma hesabındalar-böl parçala yönet politikası.


Kürtlerin yada (onları temsil ettiğini söyleyen örgütler) bu stratejik hedeflerinin karşısında olan ülkelerin başında belkide Türkiye ve İran kadar ABD’de  de var. Taktik olarak yerleşik güçlerle, bu gün için orada olan Kürt, Arap vb. ırk ve dini örgütlerle işbirliği yapıyorlar.


ABD’nin buralarda, İsrail’e kafa tutacak bir (Kürt Devletinin) ülkenin yaratılmasına katkı sağlayacağını düşünmek, en kibar deyimle büyük bir saf dillilik olur. İsrail’e kafa tutacak ülke, yarin (ABD’nin para kaynağı ve ittifakı) Suudi Arabistan’a da kafa tutabilir. Belki bir gün kendisine de!..


Arap Baharı Başlığı ile başlayıp buralarda ise yürütülmeye çalışılan Büyük Ortadoğu Projesi’nin Emperyalist ülkelerin yeni bir pazar paylaşım savaşı olduğunu bilerek ve bunu göz önünde tutarak bütün bu fotoğrafa bakabilmeliyiz.
Bölgede ki bu içler acısı kayıpların yaşandığı duruma rağmen, bölünen ülkelerin geleceği de 20-30 yıllık projeksiyona göre pek parlak değil... Londra merkezli araştırma şirketi Pricewaterhouse Coopers (PwC) tarafından hazırlanan ‘2030- 2050'de Dünya' (World in 2050) raporu(Dünya Bankası ve IMF’nin raporunu da da okuduğum), projeksiyonuna göre dünyanın ekonomik büyüklüğü ve kimlerin, hangi ülkelerin ilerde ön sıralara geçeceği meselesi verdikleri cevaptır.


2040 ve 2050’lerde, G7 Ülkelerin listesi değişecek.... Almanya, Fransa ve İngiltere, G7(Gelişmiş 7 ülke) listesinin dışında kalacaklar ve bu listenin ilk üçünde Çin, Hindistan ve ABD olacak. Sıralamayı şöyle yapıyorlar. Dünyanın bir numaralı ekonomisi Çin, iki numarayı Hindistan ve üçüncü sırayı ABD alacak. Endonezya, Brezilya, Meksika diye devam etmekte bu sıralama.


Bütün bunlarla  nereye varmaya çalışıyorum.


Bu gün için Barış Pınarı hareketi ile de görüldü ki, bu hesap tutmadı ve tutmayacak. Başta ABD ve Batılılar bu böl parçala ve yönet politikasından vaz geçer mi? Geçmez. Öyle gözüküyor (Afganistan ve Irak deneyimi gösteriyor)ki otuz-kırk yıl içerisinde istikrar ancak sağlanacak bu ülkelerde ve ondan sonra kalkınma yolunda emekleyecekler.  Bugün bölemedikleri İran ve Türkiyeyi; emperyalistler ilerde de Suriye ve Irak gibi bölemeyecek… Bugün buna müsait olmayan konjonktür, gelecekte tamamen ortadan kalkabilir. 


İran ve Türkiye'nin artan nüfusu ve Türkiye'nin aynı zamandaki ekonomik ve askeri potansiyeli ile ABD’nin bölerek ele geçirmek için harcadığı trilyon dolarları denkleyecek miktarda trilyon dolarlar harcayıp, Türkiye ve İran gibi ülkelerin pazarını onlara kaptırmak istemeyecek büyük oyuncular sahneye çıkacak. Öyle görünüyor ki bölünmüş olan ve yeni çizilen haritaların sınırları ve renkleri daha uzun yıllar yap boz tahtasına dönecek, bu yeni oyuncular güçlendikçe. Çok kutuplu bir dünya oluşabilmekte yani.


 

Fikirlerinden haberdar olduğum tarihçi, felsefeci ve sosyologların ortak görüşü, Haçlı Seferleri ve Moğol İstilalarının Doğu, Uzak Doğu ve Ortadoğu da ki geri kalmışlık üzerinde büyük ve belirleyici  rollerinin olduğudur… Geri kalmışlık ve gelişmişlik karmaşık ve çok boyutlu(multi) faktörlerin etkileşimi ile olur; fakat ben belirleyici etken olarak savaşları görüyorum.

 

Bu savaş ve terör ortamı, savaşan, terör ve karmaşanın içerisindeki asıl çatışan taraflardan daha çok, emperyalistlerin işine gelmekte ve ona hizmet etmekte... Kapitalist sistemin Tanrısı Serbest Pazardır… Pazarın hikmeti satıcıların elde edeceği Marksist literatürdeki tanımı ile “Artı Değer,” başka deyimle “kar”dır. Karın sürekliliği ise kıyasıya, öldürücü rekabetin olduğu bir pazarda daha çok kar ve dolayısıyla daha çok büyümedir.Büyük balıklara yem olmamak için daha çok kar edip, dahada büyüyeceksin yani. Daha çok kar ve daha büyük işletme olabilmek içinse “her yol mübahtır.”


Pazarlar paylaşılmışsa, en büyükler bütün oyunları denedikten sonra, en büyük savaş, silah ve kan oyunu ile ile diğerlerinin, gücünün yettiklerinin pazarını ellerine geçirmek için gerekiyorsa zor kullanmakyorlar. İşte bu gibi ölçekte de, dünya ölçeğinde de Dünya Savaşları bu sebepten yapılır. Irk, din, demokrasi, özgürlük palavraları bu amaç için taktik araçlardır.Psikolog, Psikiyatrist ve bunların temel dayanaklarını teşkil eden sinirbilimciler (nörologlar), insanın en temel güdülerinin başında hayatta kalma güdüsü gelir, diyorlar. Yani, hayatı tehlikeye düşmüş bir insan, bir grup, bir ülke diğer insani güdü ve dürtülerini sınırlar, erteler ve “kaç kurtul yada savaş” seçeneğine müracaat eder. 


Bu “savaş yada kaç kurtul” seçenekleri, zorunluluklarının yaşandığı ortamlarda, ekonomik yapı iflas eder ve büyüklerin kontrolüne geçer. İnsanların bilim, sanat, teknik, felsefe vb. alanlara ayıracakları maddi imkan ile zaman oldukça daralır, azalır. Sonuç ekonomik ve kültürel açıdan “savaş” halindeki ülke ve toplum(ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan) geri bıraktırılır.


İlaveten, Doç. Dr. Oytun ERBAŞ(Fizyolog), yüksek stres altında uzun süre kalan insanın beyni(Ön frontal lob - yani beynin insanı insan yapan kısmı) geri dönüşümü olmayan küçülmeye maruz kalır, der. Yani beyin hücreleri yüksek stres altında geri dönüşümü mümkün olmayacak şekilde ölmeye başlar. On yıl yüksek strese maruz kalmış insanların beyninin yüzde elli küçüldüğü bilimsel bir veridir.  Bu ise ileri yaşlarda demans, Alzaymır,, anksiyete, depresyon ve Vietnam Sendromu gibi hastalıklara zemin hazırlar. Hatta bugün dünyada ölüm sebeplerinin başında gelen üç hastalığın(damar sertliği, kanser ve kalp) ortaya çıkmasında rolü büyüktür Stresin. 


İkinci Dünya savaşında ölen askerlerin kadavraları üzerinde yapılan çalışmalarda ölümcül seviyeye ulaşmış damar sertliği hastalığı bulgusuna ulaşıldı. Askerlerin şişman olmadığı, çok güçlü beslenmemiş olduğu ve onca harekete, spora karşılık damarlarının niye tıkandığı sorusu, stresle yanıtlanmıştır. 


Beynin, insanı insan yapan kısmındaki bu hücre ölümleri, ciddi bir ahlaki soruna da zemin hazırlar. Beynin bütün memelilerde(hayvanlarda) ortak olan, yaşamda kalmaya dair güdülerin ve dürtülerin yönetildiği limbik sistemin tepkiselliğine  göre karar verir hale gelir insan. Bu kişilerin olaylar karşısındaki ana tavrı “kaç kurtul yada karşısındakine saldır ve onu yok et” şekline dönüşür. Bu kişilerde beyindeki hafıza merkezi (hipokampus) küçülür. Beynin insanı insan yapan muhakeme merkezi(korteks) küçülür. Duygusal tepkilerin, dolayısıyla korku ve saldırı /savunma merkezide olan hayvani beyindeki “amigdala” büyür. Bu durum ise saldırganlığı artırır ve insanı acımasız hale getirir. 


Sonuç itibariyle hafıza merkezi ve beynin entelektüel muhakeme yapan kısmı küçülmüş olduğundan bu kişiler “söz konusu olan vatansa, inançsa, ırksa vb.” gerisi teferruattır diyen terminatörlere dönüşür.


Bu hesaptan, hafıza merkezi ve ön frontal lob, entelektüel merkezi küçülmüş ve  limbik sistem içerisindeki korku ve saldırganlık (amigdala) merkezi büyümüş insanlar ve bunlardan oluşan gruplar kişisel özgürlüğünü ve grup bağımsızlığını yitirmiş yada yitirmekte olan ve kolay kullanılır, yönlendirilir araçlara dönüştürülmüş olur.


Her bölgedeki bu tür emperyalist savaşlar, savaş çıkarılan bölgedeki, ülkedeki var olan zenginlikleri, ekonomik yapıyı ve siyasal erki olduğu kadar; o yörenin insanını bilimsel, teknik, kültürel açıdan geriletmekle, dondurmaya çalışmakla kalmıyor yalnızca, hatta insanları biyolojik, fizyolojik vb. açıdanda geriletip esir alıyor.


R.Rıza’nın: “Ben isterim ki bulutlar ağlasın, Ama insanlar ağlamasın,” dizelerini terennüm etmek veya karşıyım… kahrolsun yada yaşasın sloganları atmak kolay iştir… Asıl zor olan karşı olduğun ve kahrolsun sloganları attığın liderleri, sistemleri dolayısıyla bu ortamlarda yaşayan insanların zihniyetini “yaşasın” sloganları ile dile getirmeye çalıştığın değerler doğrultusunda dönüştürebilmek için demokratik yolları kullanarak bir ömür sarf etmektir. Dünya için iyi bir insan olabimenin yolu, budur kanımızca.


Doğru, gerçekçi, zor ve dili, niyeti ve ameli bütünlük içerisinde olmak yada cazgırlık ve ukalalık etmek gibi bir seçenek her zaman hepimizin önünde..

Seçiminiz kaderinizdir. Seçim sizin!..


25 Ekim 2019

A. Sevim.


  |  Bu haber 2916 defa okunmuştur.

Köşe Yazıları  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam

Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam

Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi?

Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi? Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi?

Basına ve Kamuoyuna!

Basına ve Kamuoyuna! Basına ve Kamuoyuna!

''Dokunabilecekler''

''Dokunabilecekler'' ''Dokunabilecekler''

MHP'de Kurultay Komedisi!

MHP'de Kurultay Komedisi! MHP'de Kurultay Komedisi!

Geleneksel aklın İttifakı mı?

Geleneksel aklın İttifakı mı? Geleneksel aklın İttifakı mı?

1 Mayıs yaklaşırken!

1 Mayıs yaklaşırken! 1 Mayıs yaklaşırken!

Kilis ve düşen füzeler!

Kilis ve düşen füzeler! Kilis ve düşen füzeler!

Laik'lik tartışması üzerine!

Laik'lik tartışması üzerine! Laik'lik tartışması üzerine!

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Kış Manzaraları - 08/01/2018 - Malatya Fethiye
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375


FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2020

2005 &  2020
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:2860

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:2612

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:2468

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:12260

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.