AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Tarih 10 Nisan 2013, 05:44 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

KOOPERATİFÇİLİKTE ÖNCÜ KÖY FETHİYE -Malatya

KOOPERATİFÇİLİKTE ÖNCÜ KÖY FETHİYE

 

Cumhuriyetin ilk yılları, toplumsal dönüşümlerin yaşandığı, yeni ve içi dolu bir dönemdir. Toplum kabuk değiştirmektedir.

Sonradan değiştirilen bir eğitim sistemi: halkından, ülkesinden sorumlu bir aydın tipi yetiştirmektedir. Adları Köy Enstitüleridir.

Çifteler Köy Enstitüsü’nden adam olmak, kökünden kopmamak, toprağı uyandırmak gayesi “Herkese iş, herkese ocak, herkese toprak” sloganıyla  yetişen, Fethiyeli Seyfi Koryürek, bir güzel iş yapmış ve o günleri yazmış. Sağ olsun.

“İlkokulcu Öğretmen Gözüyle Köy Enstitüleri” ile Fethiye’yi tanıtmış.

Fethiyeliler, köyden çıkıp, okuyup da köyünü unutanlara “Hayırsız caminin, minaresi başına yıkıla” dermiş.

Seyfi Koryürek, bu ilençten pay almamak için kolları sıvamış. “Bu toprakları nasıl uyandırabilirim?” diye önce kendine sormuş sonra da Fethiyeli canlara…

“Yola birlikte gidilir.” öğüdünü Hacı Bektaş Veli’den alan Fethiyeliler Ankara’ya gidip de kendilerini unutmayan Seyfi Koryürek’e destek vermişler.

Günün koşullarına uygun bir kooperatif tüzüğü ile, zamanın Köy İşleri Bakanı Lebit Yurtoğlu’nun kapısını çalmışlar. Bakanın desteği ile Karınca Dergisinde yazılar yazan  Türk Kooperatifçilik Kurumu Başkanı Namık Uzgören’den de destek görünce, bir bozkır düşü gerçekleşmeye yüz tutuyor.

Malatya Fethiye Köyü Kalkınma Kooperatifi” örnek bir levha olup, çevresine umut, güven, ışık veriyor.

Var olsun, nur olsun, sağ olsun emek verenlerin tümü…

Bugün Fethiye, çevresindeki köylerin çoğundan farklı bir yerde ise, o ruhu düşten gerçeğe çeviren öncüler, Fethiyeliler’in içlerinde birer onur anıtıdırlar.

İlk kurucu başkan İbrahim Çağlar’dan bu güne, özveride bulunan her Fethiyeli, torunlarına daha mutlu bir komşu bırakarak, doğru hizmetin örneğini vermişlerdir. Ne diyelim:

Halk için hizmetleri, Hakk için olsun.

Silkinen Fethiyeli, Güvendik Baba’dan gelen suyla adeta yenilikler için ruhunu yıkar. Tarım makineleşir, mandıra ile tanışılır, köy elektrik ışığına kavuşur. 1964 ile 1971 yılları arasında Fethiyeliler, sinema, gündüz çocuk bakım yurdu gibi çağdaş kurumlarla tanıştırılır.

Kooperatif “örnek  kuruluş” olarak , 6 Mayıs 1968 yılında , Hacettepe Üniversitesi Toplum Kalkınma Kulübü’nce Doç. Dr. Cevat Geray tarafından Türkiye’ye tanıtılır.

Fethiye’de kooperatifin kurucusu Seyfettin Koryürek, Güvendik Baba mevkiinden köye içme suyu getirir. Köyün içindeki çeşmelere bu su dağıtılır. Çeşme üzerindeki YSE 1969 ibaresini Fethiyeliler: Yaşasın Seyfettin Efendi diye yorumlarlar.

Seyfi Koryürek, Fethiyeli ve Adana’da yaşayan Derviş Ali oğlu İhsan Güvercin’den bir mektup alır.Fethiye’ye babalık ettiğini anlar.Gönenir.

 

Birlik başarı, başarı coşku getirir. Ali Ekber Aydoğan (Derdiyok) da bu coşku ile  duygularını dile döker:

 

Vücudundan örnek al

Ellerimdir kooperatif

Tek başına çalışır mı?

Kollarımdır kooperatif

 

Düşünelim şöyle biraz

Tek fidandan bahçe olmaz

Bahçemdeki kaysı kiraz

Dallarımdır kooperatif

 

Karınca birlik çalışır

Arı durmaz çiçek taşır

Gelir kovanda birleşir

Ballarımdır kooperatif

 

Şehire bak, köye bir bak

Birleşmeyle bulunur Hak

Fikrim, zekam, diş ve dudak

Dillerimdir kooperatif

 

Sular birleşir göl olur

Birleşen su kuvvet bulur

Yurda ışık, nur yayılır

Göllerimdir kooperatif

 

Kuvvete kuvvet katalım

Yokluğu silip atalım

Hedefim canım ve malım

Yollarımdır kooperatif

 

FETHİYE: Köyüm delilim

Varlıkla bulunur ilim

Derdiyok der sazım dilim

Tellerimdir kooperatif

İnsanlar bir oldukça iri, iri oldukça diri olurlar. Hacı Bektaş öğretisinden bu öğütleri can kulağıyla dinlemiş ve özümsemiş Fethiyeliler “Birliğin dirlik, dirliğin de mutluluk” getirdiğine bir kez daha tanık olurlar.

1965 Yılında bakan olan Yurtoğlu’nun kooperatife üstü kapalı olarak verdiği söz gerçekleşir. Yurtdışına işçi gönderme önceliğinden “Fethiye Köyü Kalkınma Kooperatifi” ilk yararlanan kuruluş olur.

Bu büyük kazanım Fethiye’de yeniden coşku yaratır. O gün bayram olur. 1966 yılında Fethiyeli ile Almanya’nın tanışıklığı başlar.

 

Kooperatifin 46 nolu ortağı Ali Oğlu Hüseyin Sevim, ekmeğe kavuşup da sılada olmayı çığlığa dönüştürür.

 

Münih’e geldik de inin dediler

Şu bodrum katına girin dediler

Öğle yemeğini yiyin dediler

Ne kadar zor imiş aman ayrılık

………

 

Yeter be Hüseyin bu kadar yeter

Fethiye gül olmuş gözümde tüter

Bu zalim ayrılık ne zaman biter

Ne kadar zor imiş aman ayrılık

 

Kara trenden inip, bir başka dünyaya gözleri dikilen Fethiyeli’nin ilk duygularıdır bunlar.

Kooperatif Fethiyeli’ye yeni bir kimlik vermiştir. 26 nolu Kooperatif üyesi Ali Akdoğan Ankara’da bir toplantıda : “Köyümüzdeki tarlalardan iki yılda bir harman kaldırıyoruz. Elime verilen sözleşmeye baktım ve hesapladım: ayda bir harman kaldırıyoruz….” der.

Fethiyeli, bir olmanın getirdiği diriliği yaşamaktadır. Kooperatiften bir heyet Ankara’ya gider. Bölge ortaokulu için yanlarında 15 dönümlük bir arsa tapusunu da götürürler. “Sizden yardım istemiyoruz. İzin verin yeter” derler. Derdiyok coşar:

 

“Yer hibe, okula eyledik tapu

Lojmanı içinde güzel bir yapı

Elektrik, suyu noksansız hepi

Bir ucu Yazıhan düzüne bağlı”

diye başlayan dizelerle bizleri tanıştırır. Yedi ulu halk ozanının yanında yüzlerce yıl deyişlere, nefeslere kulak veren Fethiyeli doğaçlama şiir söyler. Ah aman aman diye başlayan Arguvan türkülerini en özgün şekli ile sunar gönülden kulak verenlere.

 

Kooperatifte birlik olan canlar yeniden Cemde de birlik olup, inancın disipline edici etkisini duyumsayınca dirilecekler.

İçlerinden, bunları yarınlara hazırlayan “Halk Öğretmenleri” çıkacak. Bunu bilen Derdiyok:

 

“ Dilimizden düşmez adı,

Verir ana baba tadı

İnsanlığın öz evladı,

Öğretmenler, öğretmenler.

 

Her cefaya göğüs geren,

Var mı acep takdir gören?

Nice alim yetiştiren,

Öğretmenler, öğretmenler.

 

Kurucusu yarınların

Dedelerin, torunların.

Ustası Derdiyoklar’ın

Öğretmenler, Öğretmenler.”

 

diyerek  23 Nisan 1969 yılında üç derslikli, lojmanlı, kaloriferli bölge ortaokulunun açılışında kesilen kurbanın yanına bir de adak şiir katar.

Alevi öğretisinde eski tasavvufçuların bir adı da Işık, Işıkçı’dır. Her öğretmen bir ışıktır. Her bilgi bir engeli kaldırır yaşamımızdan. Fethiyeli, yola birlikte gitmenin, güzelliğini görür. Okulunu kendi yapar. Devlete bile “minnet etmez”. Köyün çobanı Fado (Fatma) Özkul da Kâzım Aydoğan’ın katkıları ile önce köyde okulunu sonra 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Koleji’ni bitirir.

Yıllardır incitmeden hastalarına bakar. Hızır gelir bir köyün üç yerine sofra sererse Fatma da Fethiyeli bir Hızır olur hastalarına. Güzel şeyler yapanlar hem mutlu eder hem de mutlu olurlar. Adlarının nesilden nesile aktarılmasını sağlarlar, yaptıkları ile. “El ele, El Hakk’a” diyen Fethiyeli el ele verince Güvercin’in kanat seslerinden yine şiirler dökülür. Kanat çırptığı Kırklar’dan Köraha’ya Balaban Gölü’nden Boya Çukuru’na… Bayram gibi bayram olur, Bayram Tepesi’nin etrafında tüten ocaklarda.

Duyarlı yüreklerden dün, bugün, acı, sevinç yumak olur. Dökülür dut gibi önümüze…

Çalışmak, kazanmak mutluluk getiriyorsa da Güvendik Baba’nın suyu, Kaklık, Hamurkesen, Daşça, Körpınar, Keklicek özlenir. Şiirler dökülür dillerden. İhsan Güvercin de Fethiye’nin tozlu yollarını özler ve kendini var eden topraklara seslenir:

 

 

FETHİYEM

 

Seni bir yıl oldu göremiyorum,

Mutlu musun, halın nasıl Fethiyem?

Görmediğim için bilemiyorum,

Tozlu musun, yolun nasıl Fethiyem?

 

Malatya’ya giden bir yolun vardı,

Sokakların çamur, hemi de dardı,

Öğrendin mi, sana kaç kişi yârdı?

Söylemeyen dilin nasıl Fethiyem?

 

Duydum ki çarşına beton dökmüşler,

Ağaçların vardı, kesip sökmüşler,

Sor bakalım, kimler neler etmişler?

Çoluk çocuk, gelin nasıl Fethiyem?

 

Seni koyup gurbetlere gittiler,

Sevindiler, ağladılar, güldüler,

Candan sevenlerin çoktan öldüler,

Evlilerin, dulun nasıl Fethiyem?

 

Güvercin’im, her dem arzular seni,

Unutamam seni, unutma beni,

Elbette gelecek buluşma günü,

Beni saran elin nasıl Fethiyem?

 

Cehaleti, duyarsızlığı bir toplum kanseri olarak algılar Derdiyok. O günlerin sorunu başlık parasına (kalın) karşı isyan eder. Alır kalemi eline:

 

 

TOPLUM KANSERİ

 

Eski bir hastalık yeni bulundu ,

Pis mikroptur, ürer toplum kanseri,

Tedavisi yoktur tıp aleminde,

Kalpten kalbe girer toplum kanseri.

 

Bu tür kanser kültürlüye bulaşmaz,

Cahil inat eder, sözünden şaşmaz,

Şifası ilimdir, ilme yanaşmaz,

Girecek yer arar toplum kanseri.

 

Sefillerin yanlarına varınca,

Zehirini döker yerli yerince,

Hele bir kez sepet kafa görünce,

Ayrık gibi sarar toplum kanseri.

 

İlin fakirini, kabak kafayı,

Görünce bulur zevki, sefayı,

Ahmet’i, Ayşe’yi hem Mustafa’yı,

Civek civek arar toplum kanseri.

 

Tahsil, ilim, zekâ onun düşmanı,

İleri gidene sıkılır canı,

Bilgi ışıkları sarsa dört yanı,

Daha neye yarar toplum kanseri.

 

Birlik olup, onu tutup boğarsak,

Cahili, haini yurttan kovarsak,

İlimle yatıp da fenle doğarsak,

Kaçacak yer arar toplum kanseri.

 

Boynuzlu başını öne sürdü mü?

Derdiyok der, bu açacak derdini,.

Yumuşak et, taze bir kan gördü mü,

Sülük gibi sorar toplum kanseri.

 

KALIN BAŞLIK

 

Baba ben evlenem dedim,

Ayıptır be sus dediler,

Bu ne yüzsüz çocukmuş,

Yüzü çıktı pis! dediler.                (Hey)

 

Çatladın mı yaşın yirmi,

Evde başlık, para var mı?

Bunu biri öğütler mi?

Bu yıl borçluyuz dediler.                         (Hey)

 

En az on bin lira kalın,

Emmi yolun var mı alın?

Üç gün davul zurna çalın!

Yolunsun bir kaz dediler.            (Hey)

 

Kız sahibi yola gelmez,

Başlık dokuz olsa olmaz,

Kardeşinin yüzü gülmez,

Olmaz olsun kız! dediler.             (Hey)

 

Babam uzun bir Of! çekti,

Bir de dayı yolu çıktı,

Düğün belimizi büktü,

Defterine yaz dediler.                  (Hey)

 

Derdiyok der var bir yara,

Kalksa ah şu başlık para,

Uyulsun eşit haklara!

Ne bir kutlu söz dediler.              (Hey)

BİR BELGE

Bazı kayıtlar gerek içindeki isimler gerek rakamlarla dünümüzün aynalarıdır. O aynalardan yansıyan kooperatif ile ilgili bir belge ise şöyle:

 

1979 SONU DURUMU

Kooperatifimizin 31 Aralık 1979 durumunu (bilanço) verelim:

 

AKTİFLER:

Kasa Hesabı                                             :   84.093.47

Pay Borçları                                             : 136.361.00

BANKA HESAPLARI:

Etibank                                                    :    2.633.00

Halk Bankası                                           :  10.060.69

İstanbul Bankası                                      :    4.818.96

T. İş Bankası                                            : 113.535.83

DEMİRBAŞLARIN HESABI             :   15.749.24

TAŞINMAZ MALLAR:

Hangar Binası                                          :    68.901.45

Akaryakıt Yapısı                                     :    86.098.00

Mandıra Binası                                        :  236.869.05

Benzinlik Pompası                                   :  242.732.20

 

 

DEPOZİTO HESABI                           :    10.000.00

GEÇİCİ BORÇLAR:

Kooperatif Ortakları                                :  183.757.29

A.N.T. Mç. Pompası                                :    14.545.60

Ali Koç                                                    :      6.353.00

Avadis ALTUN                                      :         11.512

Dayıoğlu Şirketi                                      :         441.42

Alacak Senetleri                                      :    10.353.75

İŞTİRAKLAR HESABI:

Kooperatif Biriliği                                   :     20.000.00

Satış Mağazası                                         :     25.234.30

PASİFLER:

Sermaye Hesabı                                       : 1.002.950.00

ALACAKLI HESABI:

Bereketoğlu                                             :       2.290.50

Dursun AKTÜRK                                   :          253.30

Sigorta ve Gelir Vergisi                           :        4.554.96

Amortismanlar                                         :    159.149.20

Gelir-Gider Farkı                                     :    114.852.79

Aktif ve Pasif Yekun                              :   1.284.05.75

 

Kooperatif Başkanı                                 2. Başkan

Hüseyin DELİKAYA                             Yusuf KARGIN

 

Üye                                                    Üye

İbrahim GÜNAY                        Musa ÇİFTÇİLER

 

�Kto��0��lack 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt; mso-border-top-alt:none white 0cm;mso-border-left-alt:none white 0cm; padding:2.15pt 2.15pt 2.15pt 2.15pt’>

Çanakkale

Fethiye

Mrk.

İzmir

Fethiye

Tire

İzmir

 

Horasanlı Türkmen topluluklarının yoğun olarak yaşadıkları İzmir İli Tire İlçesi’nde hicri 1252 yılı tahrir kayıtlarında Fethiye Köyü adı da geçmektedir.

Balıkesir’deki Fethiye yerleşim yerine Şamlı notu düşülmüş. Şam’ın, Türkmenler’in dağılma noktalarından olması nedeniyle bu köy ile Fethiyeliler’in bir kesitinin akrabalık bağı olabileceğini de düşünmek gerekir. Fethiyeliler’in büyük çoğunluğu Beğdili topluluğunun üyesidirler. Onların  bir kısmının son dağılma yerleri Kuzey Suriye ve Şam dolaylarıdır.

Balkan göçmenlerinden 19. yüzyılda Anadolu’ya gelenlerin kurdukları köylerin bir kısmının adı da Fethiye’dir.

Ali Aksüt

 


  |  Bu haber 8598 defa okunmuştur.

Tarihçe  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi

Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi Aliseydi Sultan Yatırı - Malatya Yazıhan İriağaç Mahallesi

DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI ŞABLONU

DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI  ŞABLONU DEĞİŞTİRİLEN TAZİYE MESAJLARI ŞABLONU

Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin...

Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin... Gidiyorum işte... Yiğitse Kendisi Gelmesin... Git ağana söyle, gidiyorum işte… yiğitse kendisi gelmesin. Farkınd...

Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013

Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013 Garib GÜNEŞ'in Gençlik Hatıraları... 2013

Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat

Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat Şeyh EDEBALİ'den Osman Gazi'ye Nasihat

Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti...

Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti... Sevcan ile Sinan AYDOĞAN Grubu / Çifti...

Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar...

Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar... Doğu ile Batının Sentezi : Derdiyoklar...

ÖNSÖZ

ÖNSÖZ ÖNSÖZ - FETHİYEM (Hasan Badrık) Kitabı

MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe

MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe MALATYA VE FETHİYE - Tarihçe

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7600

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7642

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:7094

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17490

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.