AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Tarih 11 Kasım 2013, 06:02 Editör: Editör Aliekber Pektaş

İnsanın ar damarı çatlarsa!

İnsanın ar damarı çatlarsa!

Sevgili okuyucular,
Aydınlık Gazetesinde yazarlık yapan, Mehmet Bedri Gültekin, ar damarı çatlamış olarak karşımıza çıkmayı ihmal etmemek için uğraşmaktadır. 6 Kasım'da Aydınlıkta yayınlanan yazısında, AKP, R.T. Erdoğan'a taş çıkaracak cinstendir.
Ruhunu asker postallarına teslim etmiş bir şahsın, Aleviler hakkında ileri geri yazı yazma girişiminde bulunması, asla kabul görecek bir durum değildir.
M.B. Gültekin, Alevileri Cumhuriyetin ve Kemalist, ulusalcı gerici kesimin, arka bahçesi olarak görme eğilimdedir. Bu girşimini topluma empoze etmek için Aleviler hakkında, Alevilerin asla kabul etmeyeceği savlar ileri sürmektende geri durmamaktadır.
M.B. Gültekin, ''Alevilik, Ortaçağ'a ait bir dinsel inancı ve toplumsal örgütlenmeyi ifade eder. Cumhuriyet Devrimimiz, bütün toplumumuza ve Alevilere de Ortaçağ ilişkilerinin dışına çıkma yolunu açtı.'' demektedir.
 Aleviliği içinde bulunduğu koşullardan, tarihte oynadığı rol'den koparma çabaları, M.B. Gültekini bayağı uğraştırmış olması gerek. M.B. Gültekinin, ''Alevilik, Ortaçağ'a '' ait bir inanç ve ortaçağı temsil ettiği çıkarmasını  yapmak, uğraş göstermesi, ancak kuş beyinlinin becerebilceği bir uğraş olabilir.
Bütün dinler, inançlar, ilk çağlar'da ve orta çağlar'da vucut bulduğu bir gerçek. Ama dini inançların, tümünün ortaçağı temsil ettiği anlamı çıkarmak, ancak M.B. Gültekine yakışır.
Alevi felsefe ve yaşam tarzının, ortaçağ olarak ifade edilen süreçte dahi aydınlanmayı ifade ettiğini anlmayan, fikir fukaralarına bazı gerçeklere hatırlatmada yarar var.
Alevi dünyasının önde gelen ulularından, Şeh Bedrettinin, “Ben senin evinde kendi evim gibi oturabilmeliyim, sen benim eşyamı kendi eşyan gibi kullanabilmelisin. Çünkü bütün bunlar hepimiz içindir ve hepimizin malıdır.” '
'yarin  yanağından gayri, herşeyin ortaklaştırılması' düşüncesi, geleceğin Komünal toplumunu ifade eden sözleri, 'ortaçağ' anlayışımıdır?
Hace Bektaşi Veli'nin, ''ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır'' "hararet sacda değil nardadır. keramet tacda değil baştadır. her ne ararsan kendinde ara, kudüs'te, mekke'de, hac'da değil." Gültekine ortaçağı'mı, hatırlatıyor?
Nesimi'nin;
ondört bin yıl gezdim divanelikte
sıtk-ı ismin buldum pervanelikte
içtim şarabını mestanelikte
kırkların ceminde dara düş oldum
kırkların ceminde haydar haydar dara düş oldum

güruh-u naci'ye özümü kattım
insan sıfatından çok geldim gittim
bülbül oldum firdevs bağında öttüm
bir zaman gül için zara düş oldum
bir zaman gül için haydar haydar zara düş oldum
kah çıkarım gökyüzüne seyrederim âlemi
kah inerim yeryüzüne seyreder âlem beni
kah giderim medreseye ders veririm hak için
kah giderim meyhaneye dem çekerim aşk için
ben melâmi hırkasını kendim giydim eğnime
ar ve namus şişesini taşa çaldım kime ne
Nesimi'nin yukardaki dizeleri, 'ortaçağmı' çağrıştırıyor?
M.B. Gültekin, saçmalıklarına devam ediyor; ''Cumhuriyet Devrimimiz, bütün toplumumuza ve Alevilere de Ortaçağ ilişkilerinin dışına çıkma yolunu açtı.''
Cumhuriyet, Alevilerin, 'ortaçağ ilşkilerinin dışına çıkma yolunu' açmamış, tam tersine Alevileri Türkiye Cumhuriyetinin devlet dini olan, Diyanet tarafından denetlenen sunni islam tarafından asimile edilmesini hızlandırmıştır.
Alevilerin dergahları, inanç merkezleri, Cumhuriyet döneminde Kemalistler tarafından çıkarılan,  adına 'devrim kanun' denilen, Tehvid-i Tedrisat kanunu ile yasaklanmıştır. Alevi Dergah ve tekkeleri, Aleviler arasındaki bağların koparılması ve asmilasyonun hızlanmasını sağlamıştır.
Kemalistler Tehvid-i Tedrisat kanunu'nu çıkarırken, Alevilerin asimilasyonunu ve sunni islam tarafından kuşatılacağını ve zamanla yok olacağını hesaplayarak gündeme getirmişlerdir. M.G. Gültekinin, Cumhuryeti aklama çabaları boşunadır. Aleviler, bu gerçekliği Cumhuryet tarihi bayunca yaşadıklarından, Malatya, Maraş, Çorum ve Sivasta yaşanan katliamlarla algılamışlardır. Cumhuriyet, Kemalistleri tarafından, Aleviliği anadolu topraklarından silme çabalarının bir aracı olmuştur.
M.B. Gültekin devamla; ''Onları milletin bir parçası haline getirdi, eşit yurttaş yaptı.'' insanın kahkaha atarak gülmesi geliyor. eşit yurttaşlık, hala Alevilerin inanç merkezleri yasak, anayasal olarak Alevilikle ilgili hiç bir güvence yok. Türkiye'nin 81 ilinde, 81 vali, 1000'nin üzerinde kaymakam, emniyet müdürü var. Soralım, kaç tane Alevi kökenli, kimliğini ifade ederek, bu alanlarda yaşamını sürdüren var? Bu gerçeklik Cumhuriyet tarihi boyunca'da değişmemiştir. Bu'da, Cunhuriyetin, 'eşit yurttaşlığı' olsa gerek!
Saçmalıklar bununla'da kalmamakta, ''Türkiye'de caminin karşısına cemevini dikmek, içine düşülebilecek en büyük tuzaktır.''
Alevilerin hiçbir dönem, 'caminin karşısına cemevini dikmek' çabaları olmadığı gibi, böyle bir talepleride bulunmamktadır. Kast edilen, Cami-Cemevi bir arada projesi ise, Alevilere ait değildir. Bu düşünce, Gülen cemaati ve sıkı bir Kemalist olan, İzzettin Doğan'a aittir. Gültekin yanlış adreste aramaktadır.
M.B. Gültekin gerçek niyetini açıklıyor; ''Cem toplantıları kültürel zenginliğimizin bir parçası olarak gerektiğinde şehirlerimizdeki salonlar başta olmak üzere uygun mekânlarda yapılabilir.''
Gültekin, Cem evlerinin varlığından rahatsız. Aleviler Cem yapacaklar'sa, kendi inanç merkezleri olan, Cem evlerinde değil, ''şehirlerimizdeki salonlar başta olmak üzere uygun mekânlarda yapılabilir.''
Bu mekänlar nerelerdir, yazısının devamında, Gültekin, asimilasyoncu niyetini açıklamakta.  ''Öte yandan camiler en azından bugüne kadar Alevi-Sünni ayrımı yapılmadan bütün yurttaşlarımızın cenazelerinin kaldırıldığı mekânlar olarak hizmet verdiler. Bu özelliğin koruması önemlidir.''
M.B. Gültekin Alevilerin asimilasyonunu hızlandırmak için tpkı, R.T. Erdoğan gibi, Cami'i işaret etmektedir. Alevilerin cami'e gitmemesini kendine, 'dert' edinmektedir.
Gültekin unutmasın'ki, yüzlerce yıldır Aleviler Cami'e, ibadet etmek için gitmediler. Bundan sonrada gitmeyeceklerdir.
Aleviler Cami'lerin, sunni'lerin inanç merkezleri olduğunu bilmekte ve bunu'da saygı ile karşılamaktadır.
Alevilerin inanç merkezleri Cem evleridir. Böyle'de kalacaktır.
Cenazelerin kaldırılmasına gelince. Bir zorunluluktan kaynaklanmaktay'dı. Bu şehirleşmenin dayattığı bir zorunluluktu. Ama bugün Cem evlerinin yaygınlaşması, bu zorunluluğu ortadan kaldırmıştır.
Gültekinin, saçmalığı bunun'lada kalmıyor. Gültekin; ''Varacağımız yer
Ortaçağ'a dönüş, genel olarak dincileşme, özel olarak Alevi dincileşmesi bizi nereye götürür?''
Anlaşılan, Gültekin ortaçağ'la kafayı ütülemiş. Yukarda'da söz konusu yaptık, Alevilerin kendi inançlarına sahip çıkmaları ve gereği gibi yaşama çabaları, 'ortçağ' anlayışı değildir. As olan, Alevileri asimile çabaları, ortaçağ anlayışıdır.
Aslında M.B. Gültekin, söz konusu olan yazısın'da, savunduğu tezlerle, ortaçağ karanlığında kulaç attığının farkında mı? Bilemiyorum ama, umarım bundan sonra uslubunu düzeltir.
Aslında, M.B. Gültekin'in zırvalıkları daha farklı ve geniş bir yazının konusudur. Ama burası ve bu yazının kapsamını aşmakta'dır.
Bir daha'ki yazımda buluşmak üzere,

Aliekber Pektaş  07.11.13

  |  Bu haber 4230 defa okunmuştur.

Köşe Yazıları  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam

Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam

Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi?

Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi? Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi?

Basına ve Kamuoyuna!

Basına ve Kamuoyuna! Basına ve Kamuoyuna!

''Dokunabilecekler''

''Dokunabilecekler'' ''Dokunabilecekler''

MHP'de Kurultay Komedisi!

MHP'de Kurultay Komedisi! MHP'de Kurultay Komedisi!

Geleneksel aklın İttifakı mı?

Geleneksel aklın İttifakı mı? Geleneksel aklın İttifakı mı?

1 Mayıs yaklaşırken!

1 Mayıs yaklaşırken! 1 Mayıs yaklaşırken!

Kilis ve düşen füzeler!

Kilis ve düşen füzeler! Kilis ve düşen füzeler!

Laik'lik tartışması üzerine!

Laik'lik tartışması üzerine! Laik'lik tartışması üzerine!

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Kış Manzaraları - 08/01/2018 - Malatya Fethiye
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375


FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2018


                        2005 &  2018

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:1580

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:1428

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:1238

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:11080

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.