AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Tarih 28 Ocak 2014, 04:25 Editör: Editör Aliekber Pektaş

Döviz, dur durak bilmiyor!

Döviz, dur durak bilmiyor!

Sevgili okuyucular!

Türkiye Cumhuriyet Devleti para birimi aylardır. Yabancı ülke para birimleri karşısında erimeye devam ediyor. Türk lirasındaki değer kaybı, ülke ekonomisine, sanayicisine, özelliklede küçük üreticiye ek yükler getirerek, yaşam alanlarını daraltmaktadır.

Para birimi yükselen ülkelerin lehine, Türkiyeli üreticilerin aleyhine, ürettikleri ürünler karşılığını dahi alamadan pazarlanmasını gündeme getirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti para birimi Türk Lirası, geçtiğimiz Ocak 2013 yılından bugüne kadar yabancı para birimleri karşısında  % 30 varan bir oranda erime kaydetmiştir. Örneğin, Avrupa Birliği ortak para birimi Euro  2,37 TL iken bugün 3,11 TL e yükselmiştir. ABD Doları, Ocak 2013 itibarı ile 1,77 TL iken, bugün 2,29 TL olarak işlem görmektedir. Komşu ülke Bulgaristan para birimi Leva 1,19 TL iken, bugün Bulgaristan para birimi, 1,60 olmuştur.

Görüleceği gibi Türkiye para birimi, Türk lirası son bir yılda, yabancı ülke para birimleri karşısında % 30 yakın, kayıp vermiş, erimiştir. Bu aslında gizli bir devalüasyondur.

AKP iktidarı para birimindeki kayıpların, kur politikasından kaynaklandığını ileri sürerek, TL’nin değer kaybetmesinin zeminini yumuşatmak istiyor.

TL’nin yabancı para birimleri karşısında değer kayıp’ı, sadece FED Amerikan Merkez Bankasının piyasaya aylık sürdüğü ABD Dolarında azaltmaya gitmesi ile de açıklanamaz. FED in veya bir başka Avrupa merkez bankasının açılımları veya daralmaları, para politikaları, tabi ki, yerkürede olduğu gibi, ülkemizin para birimini de etkileyecektir. Yer küredeki ekonomik dengelerin birbirleri ile olan ilişkileri, etkileşimi zorunlu kılmaktadır. Yaşadıklarımız, etkileşimden çok, devalüasyonu işaret etmektedir.

Türk Lirasının değer kaybının gerçek nedenleri, yabancı ülkelerin Merkez bankalarının açıklamalarıyla, açıklanması toplumu aldatmak, kandırmak anlamına gelmektedir. Türk Lirasının, yabancı para birimleri karşısında erimesi, Türk Lirasının bir devalüasyona tabi’i, tutulduğu ile açıklanabilir.

Peki, devalüasyon nedir? ‘’Devalüasyon; sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir. Bu yolla ithal malları pahalılaşırken, ihraç edilecek yerli malların fiyatı da aşağı çekilmiş olur‘‘

Devalüasyon ülke ekonomisinin, üretiminin gerilediği, dışa bağımlılığın giderek arttığı, ekonominin kırılganlığının daha da, fazlalaştığı anlamına gelmektedir. Bir ülkeye döviz cinsinde para girişlerinin, kendi öz kaynaklarıyla sağlanmadığında, sıcak para girişleri geçici bir, ‘refah’ yaratabilir. Sıcak ve kara paranın,  (kara para kaynağı belli olmayan para) ülkeyi terk etmesi durumunda, ithalata bağlı ekonomiler, ödemeler dengesini kurmak için devalüasyona başvurular. İthalatla, ihracat arasında oluşan cari açığı kapatmak için gerekli döviz cinsinden parayı tutabilmek, kendi para birimini devalüasyona uğratarak eritme politikasıdır. Bu işlem yabancı yatırımcıların iştahlarını kabartmak için yapıldığını söylersek yeridir. Amaç, yabancı sermayenin ülkeye olan akışını sağlamak ve otaya çıkmış cari açığa bağlı döviz açığını kapatma hedeflenir.
AKP iktidarı, zorunlu olarak kur ayarlaması ile TL i, yabancı para birimleri karşısında güçsüz bırakmıştır. Son günlerde yaşanan yolsuzluklar, kamu malını talan etmede, TL’nin erimesinde bir etken olarak orta yerde durmaktadır.

AKP, Başbakan R.T. Erdoğan, bu durumu ‘faiz lobisi’ ‘dış güçler’ gibi söylemlerle açıklamaya çalışması aslında, kendi-kendini aldatmaya yöneliktir.

Bir yılda % 30 oranında değer kaybına uğrayan, Türk Lirası sadece dış nedenlerle açıklandığında, gerçekleri gizlemek olur. Gerçekler ise ülkemiz ekonomisinin, zor durumda olduğu, ülke ekonomisi sürekli olarak ithalat ve ihracat arasındaki makasın açılması ile açıklanabilir.

Türkiye ekonomisinin patronlar kulübü TÜSİAD yetkililerinin açıklamasından da görüleceği gibi, Türkiye ekonomisi 2014 yılında 100 Milyar ABD doları, ithalatla, ihracat arasında cari açık verecektir

Bu nedenle, Türkiye dış ödemeler dengesinde açık vermektedir. Türk lirasının alım gücü, Türkiye ekonomisini yönetenler tarafından sürekli olarak kademe-kademe düşürülmüştür. Döviz kurlarının yükselmesinde ana nedenlerden bir tanesi, Türkiye’nin, yerküredeki 5 kırılgan ekonomi olan, Brezilya, Endonezya, Hindistan ve Güney Afrika gibi ülkeler içinde yer aldığı, gerçeğidir. Türkiye geçtiğimiz yıllarda, sıcak para girişlerinin, kara paranın cirit attığı bir ülke konumundaydı. Sıcak ve kara paranın sayesin de, Türkiye yalancı bir bahar yaşamıştır. Gelinen aşamada, Türkiye ekonomisi, AKP hükümetinin de gayretiyle, güvenirliliğini kaybetmiştir.
Türkiye ekonomisin de, devlet ve özel şirketlerin ödemesi gereken dış borç, 2014 Kasım ayına kadar 218 Milyar ABD Doları’dır. Ortalama ödenmesi gereken aylık dış borç miktarı 18 milyar ABD doları civarındadır.

2014 de, ödemelerden kaynaklı dış borçların, ABD doları veya AB Euro’su olarak ödenecektir. Real sektörün ödemeleriyle birlikte bu yükün daha ağırlaştığını kabul etmeliyiz. Ödemelerin yapılması için, gerekli olan yabancı para birimini elde tutmak gerekmektedir. Bu ise yeni devalüasyonların kapıda olduğu gerçeğini hatırlatmaktadır.
Başbakan sürekli olarak, ‘övgü’ olsun diyerek ten, konuşur. ‘’IMF e, olan borçlarımızı ödedik IMF e, biz borç verir duruma geldik’’ aslında bu söylemlerin içi boş ve koftur. IMF e, borcu olmayan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, 2014 de, ödemesi gereken yabancı ülke bankalarına dış borç 129 Milyar ABD Dolarıdır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk defa devalüasyonla karşı-karşıya değildir. Cumhuriyet tarihinde defalarca devalüasyon yapılarak Türk Lirasının değer kayıp ı, sağlanmıştır.

‘’Türkiye'de 1946, 1958 ve 1970 yıllarında istikrar programları çerçevesinde büyük devalüasyon yapılmıştır. 1977-1980 arası belirli aralıklarla yapılan devalüasyonlar o tarihten bu yana günlük ayarlamalara dönüşmüştür. Ne var ki, kambiyo denetimi hala geçerli olduğundan günlük ayarlamalar, para değerini piyasa şartlarına göre serbestçe belirlenmesi anlamına gelmemektedir. Türkiye'de para birimi düşürülmesi işlemi, Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısındaki değerine göre yapılmakta ve çapraz kurlar, dolara göre belirlenmektedir. En büyük devalüasyon, % 68,9 oranıyla 4 Ağustos 1958'de gerçekleşmiştir.‘‘

Devalüasyon veTürkiye ekonomisinin tarihsel gerçekliği yukarda ifade edildiği gibidir. Dışa, sıcak paraya bağımlı ekonomilerin kırılgan ekonomi olduğu kavranmalıdır. Hafızalarımızı yokladığımızda bir dönenim, ‘ünlü’ ekonomisti, şimdi başbakan R.T. Erdoğan’ın ekonomik baş danışmanlarından Yiğit Bulut, ABD Dolarının 1,50 TL seviyesinde olacağı, ‘tahminlerini’ sık-sık tekrarlıyordu. Aslında Yiğit Bulut, sahibinin sesi olmayı çok severdi. Çünkü fikir fukarasıydı. Sonuçta Yiğit Bulut’a inanalar kaybetmiştir. Türkiye ekonomisi böyle bir, ‘ünlü’ ekonomiste bırakılmışsa, vay halimize bizim.

Türk lirasının yabancı para birimi karşısında % 30’a yakın devalüasyona uğraması, ülkemizdeki ekonominin daha da kötüleşeceği sürece doğru ilerlemesinin habercisidir. Artık yabancı ülkelere ihraç ettiğimiz her metanın değerinden ülke ekonomisine % 30 daha az katkı sağlanacaktır. Yabancı ülkelerden ithal edeceğimiz metaların alımında, % 30 daha fazla ülke ekonomisinden ödeme yapılacaktır.

Türkiye ekonomisi devalüasyonlarla birlikte % 30’a, yakın, bizim insanlarımızın, üreticilerin, ülke dışına ihraç ettikleri Narenciyelerinden, Pamuklarından, Turizm gelirlerinden, Sanayiciler ürettikleri metalardan artık % 30 daha az girdi sağlayacaktır.

Yabancı ülkelerden İthal edilen, başta Petrol ürünleri olmak üzere temel sanayi ürünlerine % 30 daha fazla ödeme yapacaktır. Önümüzdeki günlerde, zamlar peş-peşe sıralanacaktır. Zaten yeterince yapılan zamlar, yoksulların, orta halli insanları belini bükmektedir. Üreticilerimizin, Çiftçilerimizin, Sanayicilerimizin yaşadıkları zorluklar, kendilerini kara- kara düşündürmektedir.

AKP hükümeti, seçim dolayısı ile zamları kriptolarında bekletmektedir. 2014 yılı Türkiye ekonomisi ve Türkiye halkları açısından zorlukların yaşandığı yıl olacaktır.
Ne diyelim, ‘tanrı hakkımızda hayırlısını versin’ diyelim!

23.0cak 2014  Aliekber Pektaş

  |  Bu haber 3456 defa okunmuştur.

Köşe Yazıları  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam

Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam

Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi?

Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi? Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi?

Basına ve Kamuoyuna!

Basına ve Kamuoyuna! Basına ve Kamuoyuna!

''Dokunabilecekler''

''Dokunabilecekler'' ''Dokunabilecekler''

MHP'de Kurultay Komedisi!

MHP'de Kurultay Komedisi! MHP'de Kurultay Komedisi!

Geleneksel aklın İttifakı mı?

Geleneksel aklın İttifakı mı? Geleneksel aklın İttifakı mı?

1 Mayıs yaklaşırken!

1 Mayıs yaklaşırken! 1 Mayıs yaklaşırken!

Kilis ve düşen füzeler!

Kilis ve düşen füzeler! Kilis ve düşen füzeler!

Laik'lik tartışması üzerine!

Laik'lik tartışması üzerine! Laik'lik tartışması üzerine!

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Kış Manzaraları - 08/01/2018 - Malatya Fethiye
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 14
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375


FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2018


                        2005 &  2018

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:1120

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:1026

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:840

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:10722

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.