AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Tarih 17 Mart 2015, 23:29 Editör: Editör Aliekber Pektaş

Çözüm sürecinde, gelinen aşama! (2)

Çözüm sürecinde, gelinen aşama! (2)

Sevgili okuyucular,
Konunun önemi açısından kısaca bir önceki yazımın kısa bir özetini vermede yarar var. PKK’nın ‘silahsızlandırılması’ ortak açıklamanın özünü oluşturduğu gerçeğidir. PKK’nın koşullar oluşmuş olsa da, silahlara tümü ile veda etse, sevindirici olur.
Bu Türkiye halkları kadar, bölge coğrafyası ve dünya halklarının da, talebidir. Bunun altını kalın çizgilerle, çizmede yarar var.
Ortak açıklamanın, konuya ilişkin bölümü, ‘silahsızlandırmaya’ yönelik olarak, Türkiye medyası, yazılı ve görsel basını manşetten haberler ‘göz doldurmaya’ çalıştılar. Bütün çabaların özünde yatan, ortak açıklamanın, HDP ve Abdullah Öcalan tarafından sunulan 10 madde içinde yer önemli konular göz ardı edilmesidir.
HDP ve KCK yetkilileri tarafından yapılan açıklamalardan görüleceği gibi, ‘’AKP hükümeti sunulan 10 madde çerçevesinde, demokratikleşmeye yönelik adımlar atmadığı takdirde’’ sürecin yeniden ‘sekteye uğrayacağına’ ilişkin açıklamalar gelmektedir
Bu söylemler, AKP devletinin seçime endeksli argümanlarını elinden almak ve gerçekten ülkede demokratik adımların atılmasının önünü açmaktadır.
AKP devletinin, kurmaylarının açıklamalarından yola çıkarsak gelinen aşamada, AKP devleti deyim yerindeyse, ‘çamura yatmaktan’ çekinmemektedir. Hükümet sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan A. Davutoğlu, Grup Başkan vekili Mustafa Elitaş ve R.T. Erdoğan’ın açıklamalarından anlaşılacağı gibi, AKP devletinin amacının seçim endeksli olduğu, yoksa ülkenin demokratikleşmesi yanlısı olmadıklarını anlayabiliriz.
HDP adına grup başkanvekili ve İmralı heyeti temsilcisi, Pervin Buldan, konunun acili yeti açısından, ‘’iç güvenlik maddelerinin geri çekilmesi ve TBMM şimdiye kadar geçen maddelerinin yeniden tartışılmasını’’ gündeme getirmiştir.
Bu gelişme, gerek halklarımız açısından ve gerekse AKP devleti açısından bir şeyler ifade etmektedir. Bu gerçeklik savsaklanamaz bir gerçekliktir.
Kamuoyuna deklere edilen, ortak açıklama, tarafların temsili yet güçleri birçok konunun ciddiyetle ele alınacağı gerçeğini bizlere sunmaktadır. Katılımcılar, AKP devletini temsil heyetinde, İçişleri bakanı, Efkan Ala, Başbakan yardımcısı, çözüm sürecinden sorumlu Yalçın Akdoğan, AKP kurmaylarından Mahir Ünal, AKP devletinin Kamu güvenliği müsteşarı yer almaktadır. HDP heyeti Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve İdris Baluken yer alarak, ortak açıklama yapılmıştır.
Gelelim sunulan 10 madde de, neler yer almaktadır, bu maddeler hayat bulduğunda, halklarımızın yaşamında neler değişecektir.
‘’Bu davet, silahlı mücadelenin yerini demokratik siyasetin almasına yönelik tarihi bir niyet beyanıdır. Hem gerçek bir demokrasinin, hem de büyük barışımızın temel omurgasını teşkil edecek olan olgusal başlıklarımız şunlardır:
1)      Demokratik siyaset tanımı ve içeriği
2)      Demokratik çözümün ulusal ve yerel boyutlarının tanımlanması
3)      Özgür vatandaşlığın, yasal ve demokratik güvenceleri
4)      Demokratik siyasetin devlet ve toplumla ilişkisi ve bunun kurumsallaşmasına dönük başlıklar
5)      Çözüm sürecinin sosyo-ekonomik boyutları
6)      Çözüm sürecinde demokrasi güvenlik ilişkisinin kamu düzenini ve özgürlükleri koruyacak şekilde ele alınması
7)      Kadın, kültür ve ekolojik sorunların yasal çözümleri ve güvenceleri
8)      Kimlik kavramı, tanımı ve tanınmasına dönük çoğulcu demokratik anlayışın geliştirilmesi
9)      Demokratik cumhuriyet, ortak vatan ve milletin demokratik ölçütlerle tanımlanması, çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması
10)   Bütün bu demokratik hamle ve dönüşümleri içselleştirmeyi hedefleyen yeni bir anayasa
Tüm bu hususlarda beklenen tarihi gelişmelerin hayata geçebilmesi için, tahkim edilmiş bir çatışmasızlığın elzem olduğuna şüphe yoktur. Biz de HDP heyeti olarak, tüm demokratik çevreleri ve barıştan yana olan kesimleri, gelinen bu demokratik müzakere ve çözüm aşamasına güç katmaya davet ediyoruz.’’
Açıklanan 10 madde de, ülkenin demokratikleşmesi ve toplumun refahını öngörmektedir. Söz konusu 10 madde de, yer alan demokratik yaşam, yeni bir Türkiye, ekonomik refah toplumu, Türkiye toplumsal katmanlarının beklentileri arasındadır.
Yeni bir Türkiye’nin, Kürt coğrafyasında kirli savaşın sona ereceği, coğrafyamızdaki sınır komşusu ülkelerle sağlıklı, barış eksenli bir ilişkinin kurulacağı bir sürece doğru ilerlemenin yolu açılacaktır.
Ülke coğrafyamızda, yaşayan farklı inançların kendilerini özgün koşullarda ifade edeceklerini ve çağımızın özgün koşullarına uygun olarak kendini geliştirilebileceği bir sürece doğru ilerlemek demektir.
Türkiye de yurttaşlık, sadece bir etnik kimlikle anılmayacak, genel demokratik kavram çerçevesinde oluşturulan, bir Türkiye yurttaşlığı esas alınarak, etnik kimlikler kendini özgürce ifade edecekler. 90 yıllık, dayatılan zorla manipüle edilen, Türk İslam sentezi kurgulaması ile ele alınan, cumhuriyet tarihe karışacak ve yeni, demokratik bir Türkiye cumhuriyetinden bahsedir olacağız.
Bugün sermaye çevrelerinin kär hırsı için, ülkemizin doğası, ekolojik dengesi tarumar edilmektedir. Öngörülen demokratik bir ekolojik politika uygulandığında, meralarımız, yeşil alanlarımız, doğamız bir nebzede olsa nefes alacak, biz canlılara nefes alma olanağı sağlayacaktır.
Kültürel varlıklarımız, koruma altına alınacak, bir açık hava müzesi olan Anadolu coğrafyası tüm insanlığı ortak mirası olarak, yerküredeki insanlığın hizmetine sunulacaktır.
Konu başlıkları, tek-tek irdeleyerek kafa karıştırmak istemem. Öngörülen, ‘ortak açıklama’ ülkede bugüne kadar yaşanmamış bir demokratik rüzgârın eseceğinin habercisidir.
Ülke yönetiminde demokrasiye doğru eğrilerek yol alma, ekonomide canlanma, üretimin artması, üretimin ana gücü olan emeğin değerinin bilinmesini sağlayacaktır.
Ekonomik refah, toplumsal refahı da beraberinde getirecektir. Refah toplumlarında, kendi içlerinde anlamsız, farklı inançlara sahip olduklarından, farklı ırk ve etnik kökenlere sahip olduklarından, farklı cinsiyetlere sahip olduklarından dolayı kavgalar yaşanmayacaktır.
Kısadan hisse son söz;
Bütün bu demokrasiye yönelik olumlu adımları, AKP devleti atar mı? Buna inanmak için insanın aklını peynirle yemiş olması gerek.
Tabiî ki, AKP devletinden, mevcut sermaye sisteminden konu bağlamında bir demokratik girişimde bulunmaları beklenemez. Burada önemli olan, demokrasi bileşenlerinin, mevcut anti demokratik, sermaye sistemini, AKP devletini zorda bırakacak, köşeye sıkıştıracak adımlar atarak, sistemin kofluğunu kitleler nezdinde gösterebilmektir.
HDP, İmralı heyeti, (Abdullah Öcalan) tarafından sunulan ve AKP devletinin kamuoyuna, ‘ortak açıklama’ olarak sunulan, 10 maddelik beyanat, demokrasi mücadelesinde atılmış ileri bir adımdır.
Burada önemli olan, demokrasi bileşenlerinin bir adım daha ileri atmalarını sağlayacak yeni ortamların sağlanmasıdır.
Bu adım, Haziran 2015 seçimlerinde, HDP nin, barajı aşmasını sağlayarak, sisteme, sistemin açık faşizme doğru yol alma çabasında olan, AKP devletine vurulacak bir darbe olacağını, önemsemeliyiz.
Öyleyse, neden üzerimize düşen bu onurlu görevleri yapmak için harekete geçmeyelim!
Bir sonraki yazımda buluşmak dileği ile,
Aliekber Pektaş 04 Mart 2015
Face:aliekber.pektas
Twitter: @Aliekber

  |  Bu haber 2624 defa okunmuştur.

Köşe Yazıları  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam

Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam Gazap Üzümleri ve Dinle Küçük Adam

Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi?

Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi? Öz eleştiri' mi, yoksa takkiye mi?

Basına ve Kamuoyuna!

Basına ve Kamuoyuna! Basına ve Kamuoyuna!

''Dokunabilecekler''

''Dokunabilecekler'' ''Dokunabilecekler''

MHP'de Kurultay Komedisi!

MHP'de Kurultay Komedisi! MHP'de Kurultay Komedisi!

Geleneksel aklın İttifakı mı?

Geleneksel aklın İttifakı mı? Geleneksel aklın İttifakı mı?

1 Mayıs yaklaşırken!

1 Mayıs yaklaşırken! 1 Mayıs yaklaşırken!

Kilis ve düşen füzeler!

Kilis ve düşen füzeler! Kilis ve düşen füzeler!

Laik'lik tartışması üzerine!

Laik'lik tartışması üzerine! Laik'lik tartışması üzerine!

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Kış Manzaraları - 08/01/2018 - Malatya Fethiye
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 14
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375


FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2018


                        2005 &  2018

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:1120

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:1026

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:840

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:10722

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.