AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Her yer Kerbela, her dem Hüseyin… -2009Tarih 29 Ağustos 2020, 20:27 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

Her yer Kerbela, her dem Hüseyin… -2009


Bu sene koronavirüs sebebiyle Kızıldeli'deki geleneksel etkinlikler yapılmadı. Bende 2009 yılında yazdığım bir yazıyı hiç değiştirmeden olduğu gibi sayfamıza ekledim ve Ender Balkır'ın KERBELA AĞIDI videosunu yayınlıyorum.


 


 Her yer Kerbela, her dem Hüseyin…2009

 

  


     İlk Halife olması gerekirken ve güçlü bir taraftarı da olmasına rağmen Hz Ali, bu hak talebinde ısrar etmesinin Müslüman’ın Müslüman kanı dökeceğini gördüğünden hakkından feragat edip, dördüncü halifeliği beklemiştir. Bu öngörüsünün doğruluğunu, Mervan’ın Hz Ali’nin Halife’liğine başkaldırması ile doğrulanmıştır. Cemel Vakası ve Sırp Sındığı Savaşı bunun kanıtıdır. Peygamberin eşi Ayşe dahi Hz. Ali’nin halifeliğine apaçık muhalifti.  Yani Hz Ali, makamı uğruna bir tek insanın dahi burnunun kanamasını istemediğinden, bu sabrı göstermiştir…

 

     Bu hususta ünlü bir kıssa vardır: Hz Ali savaş meydanında bir rakibini yere düşürüp döşüne çöker, tam Zülfükarını kullanacakken, kâfir Hz Ali’nin yüzüne tükürür. Bunun üzerine Hz Ali kâfiri öldürmekten vaz geçer. Nedenini soranlara: “Ben hakk için savaşıyorum; fakat kâfiri şimdi öldürürsem nefsime ağır gelen bir hakaretten dolayı bunu yapmış olurum,”der.

 

     Hz Hasan’da Muaviye’nin çeşitli baskı ve entrikaları sonucunda, makamı için kan akmasın diye hilafet hakkından feragat et(tiril)miştir.

 

     Bir keresinde Hz Hüseyin Muaviye'ye şöyle bir mektup yazar: 'Seninle savaşmamam, görevimi hakkıyla yerine getirememe gibi bir kusurla karşı karşıya kalma kaygısındandır.' Herkes sanıyordu ki korkuyorum, zalimlerle savaşmanın gerekli olmadığına inanıyorum. Oysa Mekke'yi terk ederken bıraktığım yazılı notta şöyle demiştim: 'Bozgunculuk, azgınlık ve zulüm yapmak için Medine'den ayrılmamıştım ben. Dedemin ümmetini düzeltmek, babamın yolunu diriltmek için kıyam ediyorum.”  

     

     Mekke’nin ileri gelenleri Hz Hüseyin’in Küfe’ye gitmeye hazırlandığını duyunca gelir Hz Hüseyin’e gitmemesini, Küfe’lilerin güvenilmezliği anlatır; buna rağmen Hüseyin yinede gider.(Hz Hüseyin Küfe’ye önce temsilci olarak durumu öğrenmesi ve şartları araştırıp hazırlaması için Müslim’i gönderir. Başta Müslim’in etrafında 15-20 bin kişi kadar taraftar toplanır.  Sonra Yezid’in Basra Valisi bunlara ya halifeye itaat edersiniz yada… demesi üzerine, Müslim birde bakar ki camide etrafına 20-30 kişi kalmıştır. Vali Müslim’i yakalatır ve anında öldürtür.)

 

    Hz Hüseyin Küfeye giderken şair Ferezdak ile karşılaşır ve ona geldiği yerde(Basra-Küfe)de halkın ne durumda olduğunu sorar. Şair: «Halkın gönlü senin yanında, ama kılıçları Emevıler'i destekliyor.” Der.

***

   Her yer Kerbela, her dem Hüseyin…  

 

     Zalimlerle mazlumların savaştığı her yer Kerbela, zalime karşı eğilmeyen, ilkeleri ve idealleri uğruna mezalime uğrayan her mazlum, her dem Hüseyin…  Rıza ile gelmeyen, adaletle hükmetmeyen, iktidara* gelmek ve orada kalmak için her yolu mubah sayan her zalim devrin Mervan, Muaviye ve Yezid’idir. Reenkarnasyon ve hulul bundan başka nedir ki?

 

     Yezid’in Basra Valisi Ziyat gibi: “Ben burada o(Yezid)nun emrini uygulayacak, isteklerini yerine getireceğim. İyilerinize karşı müşfik bir baba, itaat edenlerinize karşı bir özkardeş gibi davranacağım. Kılıç ve kırbacım emrimi kabul etmeyen, bana karşı çıkanların üstünde olacaktır. ” Diyen her Ziyat, Hz Hüseyin’in başını kesen bir Şimr, Hz Ali’yi hançerleyen bir Mülcemdir…

 

     Dışım Kerbela, içim Kerbela… İçimde koca bir sahra ile Fırat’ın arasını kuşatan Yezid’in süvarileri bir yanda; «Allah'ın yolundan ayrılmamış zayıf bir insan olmak, benim nazarımda Allah'a karşı gelmiş güçlü biri olmaktan daha iyidir» diyerek Hakk’ın ilahi emrini hatırlatan Yezid’in görevinden aldığı Basra Valisi Numan’ın sözü var bir başka yanda kavgada…

 

  Bu kavga günah işleyip Hakk'a isyan etmeye itiyor beni. Ya Rab: “Arayan bulunacaktır, isteyin verilecektir, çalın kapıları açılacaktır.” “Rahmetim gazabımdan daha büyük,” diyorsun da neden hala “hayatla Fırat arası kuşatılmakta, yalnızca sana biat edenler gadre, mezalime uğramakta ve sahralar mazlumların kanı ile sulanmakta, gözyaşları Fırat olup akmakta?”diyesim gelir geçer içimden.

 

  Benim matemim budur… İçimde ve dışımda, mikro ve makro cosmosta ki zaman ve mekân üstü bütün bu adaletsizlikleri, gadri, acı ve gözyaşını anıp telin etmek… Orucum bedensel ve ruhsal bütün tutkulara; orucum gadre, baskıya mezalime; orucum hak, hukuk, adalet, eşitlik tanımazlığa ve tutsaklığa… orucum beni kadim ve zamanın gereği olan bireyde toplumu, toplumda bireyi gören gösteren yeni değerlerden, ülkülerden uzaklaştıran, değişim ve dönüşümün önüne set çeken güçlere boyun eğmeye…

 

     Bu günde gözümüzden ışığı, yüzümüzden tebessümü, gönlümüzden umudu çalıp cehennem ateşine atmak isteyen zebaniler yine hâkim oldu; fakat ilahi emrin taşıyıcı remzi olan İmam Zeynal Abidin bu katliamdan kurtuldu. Ufukta ışık tekrar gözüktü, gönlümüzde umut filizlendi ve yüzümüzde tebessüm oluşmaya başladı. Artık orucu açıp, bir tatlı (aşüre) yapıp bunu kutlamalıyız.

 

    “Benim çadırım bütün gökyüzüdür, içine herkesi alır.” Diyen Yunus gibi, Bizim kazanımızda bütün dane, tahıl çeşitlerini içine alır… Gelin elimizde olanları toplayıp, her birini kendine özgü işleyip bunları bütün âlemin remzi olan kazanımıza koyalım ve kadim, evrensel değerleri temsil eden ağız tadına karşılık şekerle bu aşı mayalayıp ocağa sürelim. Pişen insanlık, lokmamızda ilahi yasanın(birlikte bütünlüğün, bütünlükte birliğin) mayası olsun.  

    

   “Yetmiş iki millete bir nazarda bakmayan medresede müderris olsa da Hakk’a asidir.” Der Hünkâr Hace Bektaşi Veli. Şah Hüseyin, Yezid’e biat etse idi Basra’ya vali olur bin bir türlü taltifle ödüllendirilirdi. Ama O Yezid’e kul olmak yerine gönüllere sultan oldu.

   Lanet Yezid’in şanına, rahmet “yalnızca Allaha kulluk ederim,”diyen Kerbela mazlumu Şah Hüseyin’in canına…

    Her yer Kerbela, her dem Hüseyin…

 


22 Aralık 2009

a.s.

 

 

  *İktidar: Micro ölçekte kendi iç dünyamızdaki iktidardan(nefse hakimiyetten) başlayıp, en kücük sosyal yapı olan aileden, bir ülkenin iktidarına kadar olan bir aşama, kademeleri kapsar.

    Adaletsiz bir iktidar, iç dünyamızda kendi kendimize yönelik ise kendimize, dışarıya karşı ise başkalarına karşı kötülük olarak ifadesinin bulur. Aslında kendi kendimize yaptığımız ile başkalarına yaptığımız arasında adalet açışından bir paralellikte vardır.

     |  Bu haber 15626 defa okunmuştur.

Anlamlı Hikayeler  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Önce şalvarlı şapkalılar göçtü, sonra damları…

Önce şalvarlı şapkalılar göçtü, sonra damları… Önce şalvarlı şapkalılar göçtü, sonra damları…

Bizce Aşure Lokması - Malatya Fethiye

Bizce Aşure Lokması - Malatya Fethiye Bizce Aşure Lokması - Malatya Fethiye

İnsan ve Dünya Haritası

İnsan ve Dünya Haritası İnsan ve Dünya Haritası

Affetmenin Hafifliği

Affetmenin Hafifliği Affetmenin Hafifliği

Bilge ve Akrep

Bilge ve Akrep Bilge ve Akrep

Ne Duymak İstersen onu duyarsın

Ne Duymak İstersen onu duyarsın Ne Duymak İstersen onu duyarsın

Mücevher ( ve Gerçek Mücevher)

Mücevher ( ve Gerçek Mücevher) Mücevher ( ve Gerçek Mücevher)

Öklid ve Kral

Öklid ve Kral Öklid ve Kral

Yaşlı Kızılderili Reisi ve İki köpek

Yaşlı Kızılderili Reisi ve İki köpek Yaşlı Kızılderili Reisi ve İki köpek

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7556

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7602

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:7048

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17440

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.