AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Burada da bir “baskan” var. 1 MAYIS 20121Tarih 28 Nisan 2021, 11:43 Editör: Editör Aliseydi SEVİM

Burada da bir “baskan” var. 1 MAYIS 20121

RESİM ALBÜMÜ İÇİN BU SATIRI TIKLAYINIZ. MALATYA 1 MAYIS 2018

2009 yılının 26 Nisanın da İşçinin ve Emekçinin Bayramı 1 Mayıs'ın Resmi Tatil olması Maddesi Meclisten geçti. Meclisten geçen Maddelerin Kanun olabilmesi için, Cumhurbaşkanına havale edilmesi ve Cumhurbaşkanınca da onanması zorunludur.  Ayın son gününün önceki günü Cumhurbaşkanı Maddeyi onayladı ve onama kararı Resmi Gazetede yayınlandı. Yani ilgili karar resmen Kanunlaştı. Yarin “Resmi Tatil” olması gereken gün: 1 Mayıs.


Rahmetli Battal YILMAZ Başkan Vekili. Yarin işe gelecek miyiz, yoksa gelmeyecek miyiz? Battal abiden tın yok. Edemedik, arkadaşlarla toplandık Başkan olan Battal abinin yanına gittik. Birimiz sorduk.


  • “Battal abi, 1 Mayıs'ın Resmi Tatil olduğu kararını Cumhurbaşkanı onayladı. Yarın Resmi Tatil, işe gelecek miyiz?” dedik. Battal abi bu talep üzerine duraksadı. Sonra:

      -    “Gardasım, Cumhurbaskanı onaylamıs olabilir…” (Rahmetli “ş”leri “s” olarak telaffuz ederdi.) dedi ve bir es verdikten sonra, sözüne: “Fakat burada da bir baskan, var!”diyerek sözüne devam etti.(Allah rahmet eylesin, sever sayardık.)

      Bu cevap bana, iki profesörün sık sık ülkemizdeki bu gibi olaylar ile batılı bir zihniyeti mukayese etmek için, “Bu sözleri İngilizceye çeviremezsin.” demeleri aklıma geldi. Bir yörenin ve zamanın kültür, inanç ve zihniyeti, kelimeleri belirler. Heidegger “insan dil içerisinde doğar,” der. Başka bir deyimle, Avrupa da bulunan bir kamu idaresinde görevli olan atanmış seçilmiş, aynı çağda da olsa Kanunlar karşısında bu türden kelimeler kullanmazlar. "Burada da ben varım," sözünü anlayamazlar. Belediyede çalışmamın 21. yılındayım. Her seçilmişte bu tür cümleler kurma potansiyelini görmekteyim.


Atatürk’ün yaptığı (1925)Kılık Kıyafet -cübbe, sarık..- Devrimleri’ne, bu kapsamda da Şapka Devrimi’ne itiraz edenler şöyle der: “Sarığı çıkarıp fesi, lengeri fötrü şapkaya, kasketi(köylü şapkasını) başa takmak ile kafalarında değişeceği, modernleşeceği, çağdaşlaşacağı sanıldı,” derler. 


İstanbul, Erzurum, Sivas, Kayseri , Maraş ve Rize’de Kılık Kıyafet Devrimlerine karşı (gerici) direnişler görüldü ve bunların bastırılması ve sonucunda tutuklananların bir kısmı İstiklal Mahkemeleri maharetiyle idama mahkum edildi ve infazları da gerçekleştirildi.


Anadolu'nun ücra bir köşesinde, şehirden uzakta dağlık alandaki üç beş evlik bir mezrada çift ve çubuk, lastik ayakkabı, şalvar ve çarıklı ve üç beş koyun keçi ile hayatını sürdüren ve okur yazarlığı yok yada ilkokul terk bir eğitimli ile (metropol bir)şehirde yaşayan kapısında Mercedes, ayağında dünya markası potin, sırtında elbise, boynunda kravatı ve kapı gibi diploması olan akıllı evlerde oturan makam mevki, mal mülk sahibi “Modern Kılıklı” bir zatı muhterem arasında ne kadar zihniyet farkı var? Bir çok açıdan temel duruşları aynı.


Dellaloğlu: “Bu ülkede Galatasaray Lisesi, Robert Koleji mezununun demokratlık seviyesi, Gaziantep’te İmam Hatip Lisesi mezunu, eşi başörtülü bir AKP seçmeni, ortalama bir  KOBİ sahibinin demokratlık seviyesinin üstünde değildir.(Zamanın İçinden Dışından)” der.


Yasal ve kurumsal açıdan Türkiye’nin pek de bir eksiği yok. Darbelerle iniş çıkışlar olsada.  Yani “demokrasimiz var fakat demokratımız,” yok. “Demokratsız bir demokrasimiz” var. “Demokrasi ancak, demokrat yurttaşların varlığı - çoğunluğu teşkil etmesi- ile mümkündür,” der Dellaloğlu.


Bizler çağdaşlaşmayı, batılılar gibi giyinme, yeme içme ve onların sahip oldukları -ithal edip- satın alınabilir şeyleri satın alıp kullanmaktan ibaret sandık. Batılılar kadar maddi zenginliğe sahip olmak ve tüketim alışkanlıkları edinmek, bizi ancak kapitalist sistemin fanatik tüketici müritlerine çevirir.

Sosyoloji Profesörü F.Besim Dellaloğlu: “Demokrasiyi, kültürü vb. çağın maddi ürünleri gibi ithal edemeyiz. Zihniyet, kültürel değişim yaşayarak öğrenilir ve kuşaklar boyu değişerek, dönüşerek gerçekleşir,”der.


Atatürk’ün, Cumhuriyetin en başarılı olduğu devrimlerden biridir: “Kılık Kıyafet Devrimi.” Bırakın cübbeyi, sarığı, fesi, şalvarı, çarığı… Kasketi, lengeri fötr şapkayı bile çıkardı bu halk. Kılık Kıyafet olarak tam bir batılı, çağdaş bir görüntü sergilemekte. Hala bireyselleşemedi; kafa cemaatçi ve biatçı. Ulus devlet anlayışından çok ümmetçi. Sosyal ilişkilerinde feodal. Bireyin diğer bireyle ve toplumla, devletle ilişkilerinde anayasa, kanun, yönetmelik, tüzük… vb. tanımazlığı hala kronik bir vaka olarak göz önünde…  Anadolu’nun en ücra köşesinde de metropol de de, kanun benim diyenler azımsanmayacak kadar çok.


Anadolu'nun kırsalındaki belde Bld. Başkanı, Vekili, bir köy yada mezradaki muhtar, aza yada çevreli, güçlü birileri böyle(burada da ben varım diye) konuşabilir. Örnek: Ankara’da yasaları, hatta Anayasayı ihlal eden en üst düzeyde vekillerimiz olmadı mı? Hatta, beklentisine göre karar vermedi diye “Derhal bu Anayasa Mahkemesi kaldırılsın,” diyen bu halkın vekili olan siyasi liderler çıkmadı mı 21. yy. bu ülkede?


Hayat bir film olsaydı ve çekim sürecinde yazım, yönetim, yapım.... ekibi bu  böyle olmadı. Bize yakışanı yapalım. Bu senaryoyu değiştirip söyle yazalım “bu hayat filmini” dese nasıl olurdu?


Personelin makam odasına süklüm püklüm, bir müşkülü varmış gibi  girişini, idareci onların gözlerinden okuyor ve tevazu ve tebessümle onalrın gözlerine bakarken, “buyurun, lütfen oturun,” diyerek koltukları işaret ediyor. Zile basıp çay ocağındaki arkadaşımıza, “buraya beş çay getirir misiniz? Haa, kendinize bir çay alın,”diyor. Çaylar gelince kapıyı kapatıp başkan, “biraz sohbet edelim,” diyor ve oturuyor.


“Arkadaşlar haberleri bende dinledim. 1 Mayıs Emekçi Bayramının Resmi Tatil edildiğini biliyorum. İnsanlık bu noktaya kolay gelmedi. Çok büyük bedeller ödedi. Yoksulların, işçilerin günlük çalışma saatlerinin12 saatten 8 saate, haftalık iş günlerinin 6 günden 5 güne indirilmesinin devletler tarafından hak olarak kabullenmeye başlanmasının üzerinden henüz 120 yıl geçti.


Köleliğin kaldırılması mücadelesine (1865) ABD de Abraham Lincoln'un büyük katkısı olmuştur. Avrupa’da ise İngiltere'den sonra Osmanlı İmparatorluğu 1857 yılında köleliği yasakladı. Daha 150 yıl öncesine kadar, bu topraklarda kölelik serbestti. Milletler Cemiyeti (sonraki ismi : BM) Köleliği bütün dünyada 1926'da yasakladı. Yani bir asır öncesine kadar bu dünyada kölelik serbetti, arkadaşlar.


Bizde insanız. İnsana, insanlığın asırlarca büyük, çetin mücadeleler sonucunda ve ağır bedeller ödeyerek elde ettiği bu kazanımlara saygı duyma, hatta bu kazanımlarını savunmak yakışır. Bir insanın insan hak ve hukukunu savunmak, sonuç itibariyle kişinin kendi hak ve hukukunu da savunmaktır.Aristokrasilerin, Monarşilerin yıkılıp ulus devletlerin kurulması ve yönetiminin "cumhuriyet ve demokrasi" olması da insanlık tarihinin gelişmiş en son kazanımı ve rejimidir. Cumhuriyet kralların, ağaların, beylerin, aşiretlerin, asillerin efendilerin, kölelerin, ağaların, marabaların, tebaların, kulların olmadığı (yasa karşısında eşit haklara sahip yurttaşların olduğu) bir rejimdir..


Artık Demokratik, Laik, Hukuk devletinde yaşayan ve yasalar karşısında eşit olan özgür yurttaşlar var bu ülkede. İdareci, kanunlardan yetkisini almayan hiçbir yetki kullanamaz, hiçbir görev alamaz ve görevlendirme yapamaz. Hak ve yetkileri kanunlar belirler. Biz seçilmişler ise, siz yurttaşların seçtiği ve görev süresini, yetkilerini kanunlara dayanarak yerine getirmesi gereken sizlerin “Vekil” memurlarıyız. “Asil-asl” olan yurttaştır, sizlersiniz.


Bir Vekilin göreve geldikten sonra kendisini asil(asıl) sanması, kaynağını kanunlardan almayan yetki kullanması, hakları kanunlara aykırı ihlal etmesi, görevi kötüye kullanmaktır. Bende görevlerini, yetkilerini kanunlara göre kullanması gereken "bir seçilmiş vekil," idareciyim. Sizde kanuni bir hakka sahip birer yurttaşlarsınız; dolayısıyla bu kanuni hakkınızı bana sormaya lüzum olmadan kullanabilirsiniz - olağanüstü istisnai durumlar saklı kalmak kaydıyla.


Mahkeme kadıya mülk değil arkadaşlar. Bizde bu mülkün geçici görevlileri, sizde. Anadolu irfanını dile getiren bir deyim vardır: Kulun gönlüne ağır gelen Hakk’ın gönlüne de ağır gelir; Kulun gönlüne hoş gelen Hakk’ın gönlünede hoş gelir, diye. Bende kulun gönlüne hoş gelen şeyler yaparak bu geçici (makamda)görevimi yapmak ve Emri Hak vaki olunca (emaneti) canı hakka teslim ederek bu dünyadan (temiz olarak) göçmek istiyorum.


1 Mayıs Emekci Bayramınız Kutlu Olsun arkadaslar.


( Siz oynayacak olsaydınız bu hayat filminde; “kendinize nasıl bir rol” yazardınız?)


1 Mayıs 2021 / Fethiye

Aliseydi SEVİM  |  Bu haber 14480 defa okunmuştur.

Güncel  KATEGORİSİNDEN HABERLER

Bir hayrın ve bir hayırsızlığın hikayesi.

Bir hayrın ve bir hayırsızlığın hikayesi. Bir hayrın ve bir hayırsızlığın hikayesi.

Anneler Gününüz Kutlu Olsun - Fethiye Muhtarı İsmail İNCE

Anneler Gününüz Kutlu Olsun - Fethiye Muhtarı İsmail İNCE Anneler Gününüz Kutlu Olsun - Fethiye Muhtarı İsmail İNCE

Anneler Günü Kutlu olsun Bütün Annelerin - Malatya FETHİYE

Anneler Günü Kutlu olsun Bütün Annelerin - Malatya FETHİYE Anneler Günü Kutlu olsun Bütün Annelerin - Malatya FETHİYE

Bugün Ahmet Benim, Dünkü Ahmet Değil

Bugün Ahmet Benim, Dünkü Ahmet Değil Bugün Ahmet Benim, Dünkü Ahmet Değil

Mer. İbrahim ÇAĞLAR'ın Defin Süreci - Malatya Fethiye

Mer. İbrahim ÇAĞLAR'ın Defin Süreci - Malatya Fethiye Mer. İbrahim ÇAĞLAR'ın Defin Süreci - Malatya Fethiye

Meclis Üyesi Hamit KARAOĞLAN Mazbatasını aldı - MALATYA - Battalgazi

Meclis Üyesi Hamit KARAOĞLAN Mazbatasını aldı - MALATYA - Battalgazi Meclis Üyesi Hamit KARAOĞLAN Mazbatasını aldı - MALATYA - Battalgazi

Yazıhan'ın Yeni Belediye Başkanı Sayın Av. Abdulvahap GÖÇER'in Fethiye Ziyareti

Yazıhan'ın Yeni Belediye Başkanı Sayın Av. Abdulvahap GÖÇER'in Fethiye Ziyareti Yazıhan'ın Yeni Belediye Başkanı Sayın Av. Abdulvahap GÖÇER'in Fethiye Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Çankaya Belediye başkanı seçilen Hüseyin Can Güner, Fethiyeli

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Çankaya Belediye başkanı seçilen Hüseyin Can Güner, Fethiyeli Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Çankaya Belediye başkanı seçilen Hüseyin Can Güner, Fethiyeli

DUYURU: DOĞALGAZ ABONELİK İŞLEMLERİ

DUYURU: DOĞALGAZ ABONELİK İŞLEMLERİ DUYURU: DOĞALGAZ ABONELİK İŞLEMLERİ

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…


Fotoğraf Makine Kampanyası -2021

2021 - Ahmet ASLAN: 500 EURO; 2021-Ali ŞEN “Arguvan”: 500 EURO; 2021 – Zeynal AKDOĞAN: 200 EURO;  2021 – Ali ÖZACAR: 50 EURO; 2021 – Vahap İLHAN: 50 EURO; 2021 – Vedat İLHAN: 50 EURO;  2021 –Robert YANAR: 50 EURO; 2021 – Can YANAR: 50 EURO; 2021 – Özkan ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Ecevit ÇAKIR: 50 EURO; 2021 – Erol YILMAZ: 50 EURO; 2021 – Abbas YÜCEL: 50 EURO; 2021 – Metin İLHAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ÖZİLHAN: 50 EURO; 2021 – Zeynal ÜSTÜNER “Arguvan”: 100 EURO; 2021 – Eyüphan AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin AKDOĞAN: 50 EURO; 2021 – Hüseyin ŞENOL: 50 EURO; 2021 – Ali Ekber GÜLER: 50 EURO; 2021 – Hüseyin YILMAZ-Ali oğlu-: 50 EURO; 2021 – Oktay TURAN “İğdirli”: 50 EURO; 2021 -  TOPLAM:2150 EURO; 2021 – Latife ile Hüseyin GÜN “İstanbul” 1 ad. Video çekim için aydınlatma LED:1250.TL. ; 2021- Yusuf EROL: 200 TL; 2021 – MAKİNE VE LED AYDINLATMA ALINDI. KITILIMCILARA TEŞEKKÜR EDERİM. www.aliseydi-sevim.com

Bilgisayar Alımı : 650 Euro - 2022

Almanya Ober-Ramstad'dan, isminin açıklanmasını istemeyen Değerli bir arkadaşım: 650 EURO     Seyit ÇAĞLAR arkadaşımın öncülüğü ile. İkisine teşekkür ederim.

DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Hele bakın gömleğimiz ne taraftan yırtılmış?
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2024

2005 &  2024
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:7456

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:7518

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:6942

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:17324

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.