AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Aliseydi SEVİM

TRT Çekimleri – Malatya Fethiye – 05.01.2012

06 Nisan 2013, 07:21

Aliseydi SEVİM


TRT Çekimleri – Malatya Fethiye – 05.01.2012

TRT ile Anadolu Ajansından bir gurup
muhabir, 05 Ocak 2011 tarihinde beldemizi ziyaret etti ve bir program yaptılar.

Çekim yaptıkları alanlar ile sorular bende sağ Sünni eğilimli iktidar ile sol
ve alevi yerleşim merkezleri, özellikleri aleviler ile Sünni iktidararasında bir memnuniyetsizlik, alevi camiasına baskı ve aleviler ile
cami cemaati ilişkisinde sorun mu var, yoksa memnuniyet ve uyum mu var?

Cevabın (programın amacı bakımından istenilen beklenilen gibi…) pozitif, olması beklenen dolaysıyla sorun yok,
uyum var hatta Cem Evleri olduğu gibi Camilerde Alevilerin ibadet
merkezidir burada işleyen (şekilde görüldüğü gibi) uyumlu bir yapı
vardır, gibi bu amaca yönelik bir  “sipariş projenin” programı izlenimi
verdi bana…

Beldenin tanıtımı ile ilgili bir proje program olsa idi, beldenin genel bir manzarası ile köylülükten
belde oluşa geçişteki farklar olan beldenim 11 yıllık değişim işaretlerinin, kilometre taşlarını yansıtabilecek  çekimlerini de
kapsardı.

Mahalin en üst düzey yöneticisi olarak başkanla, nerden nereye geldin, nereye doğru
icraatlar gidecek terkipli bir röportajı ve bu kapsamda başkanın konuşmasının çekimleri yapılırdı.

Önemli bir nokta ise konuşmacılara, sorulacak soru ve verilmesi gereken cevabın omurgasının çekim öncesinden
izah edilmiş olmasıdır…

Sonuç olarak TRT ve Anadolu Ajansının haberine konu olmak beldemiz açısından pozitif bir vakadır.
Bir dönem Diyanet muhabirliği yapmış olan Anadolu ajansı muhabiri hanıma ve TRT muhabir ve görevlilerine bu ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz.

Yukarıdaki programı tenzih ederek, dolaysıyla onun içeriği ile bir muhasebe yapmadan, ondan bağımsız olarak aşağıya, kendimce,  kendine güvenli, dolaysıyla ilkeli bir ifade nasıl olmalıdır(ı) arz edeceğim.

Ben Fethiyeliyim…

Ben alevi ve solcuyum…

Beldemizin %99’u sol partilere oy verir ve alevidir.

Ben, benim; biz biziz, solcu ve aleviyiz…

Benim(bizim) solcu ve alevi olmam(ız), bu inanç ve ideoloji(sini) belirtmesi, kendimi(zin)n farklılığını belirtmek ve kendi inancını (bütün inanç ve
ideolojileri benimseyenlerin olması gerektiği gibi)göğsünü gere gere ifade etmek, inanç ve ideolojisini yaşama ve buna saygı istemek
bakımından bir anlam ifade eder.

Ben solcu ve aleviyim… Fakat hiçbir zaman, bana benzemeyeni, farklı inanç ve ideolojiye sahip olanları hor görmem, aşağılamam, varlığını inkâr etmem ve bunları gayrimeşru, yasadışı ve insan hak ve özgürlüklerine aykırı olabilecek her hangi bir muameleye tabi tutmam ve tutulmasına da karşı çıkarım.

Benim olduğum gibi beldemiz insanının genel eğilimi de bu doğrultudadır. Alevi ve solcu olan halkımızın, Sünni yada sağcı diye bir komşusuna yada belde dışındaki bir insana ayrımcı muamele yaptığına ve tavır aldığına dair bir örnek ne bu gün nede beldemiz insanının mazisinde bulunmamaktadır.
İstisna varsa, adı üstünde istisnadır. Genele mal edilemez. 
İnanç ve ifade özgürlüğü gereği eleştiri, özeleştiri ve inancının mücadelesini

vermek, bu güdüden hareketle ve bu çerçeveyi muhafaza ederek bunu hayatında gerçekleştirmek, (bütün )insan(ların) hakkıdır.

Örneğin, beldemizde 80,90 yıllık geçmişi olan Ermeni kökenli ve 35,40 yıllık geçmişi olan Sünni kökenli Fethiyeli olmuş komşularımız vardır… Alevi ve solcu olan komşularımızın birbirleri ile ilişkisi ne ise insani açıdan, Ermeni ve Sünni olan komşuları ile ilişkisi de bu mesabededir. Kimse
“ayranım ekşi demez” siye düşünüyorsanız, “görünen köy kılavuz istemez” ama yinede sözümüzün teyidi bakımından gidip bu komşularımız ile
konuşunuz lütfen…

Görünmeyen sistem ile görünen iktidardan şikayetler ve taleplerin varlık yada yokluğuna gelince.

·
Şu camiinin restorasyonuna 2003 yılı itibari ile ayrılan bütçe 235.000,00.tl ve ilaveten burada Diyanet İşleri Başkanlığının görevlendirdiği imamın(muhatap alınan kişi değil makam ve sistemdir), dolaysıyla kurumun ayırdığı personel gideri on yılda yaklaşık bürüt olarak bu rakamlara yakındır.

·
Alevi inancının asıl ibadet merkezi olan Cem Evininin duvarına dahi gönüll rahatlığı ile “Cem Evi” tabelasını dahi
yasal engel dolaysıyla asamıyor ve yasal açıdan açık ifade ile ikiyüzotuzbeşkuruş dahi, devletten yada bir başka kurumdan Cem Evine destek alamadık…

·
Buna rağmen, ülkemiz nüfusunun minimum %20’si olan Alevilerin vergisi ile Sünni-İslam mezhebinin bir kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi ve Vakıflar finanse ediliyor. Bizde bu merkezi yönetim Bütçesinden bir kuruş dahi alamıyoruz.

·
Biz bir Sünni kardeşimizin inancının nasıl olup olmaması gerektiğine dair bir tanımda bulunup, onların kendilerini şöyle, şöyle… tanımlamaları
gerektiği yada şu ve ya bu şekilde ifade etmeye zorlamıyoruz. Onlarsa Alevilerin nasıl inanıp nasıl inanmaması gerektiğini, nerelerde nasıl
ibadet edip etmemesi gerektiğini(bir tarafa yaratılan imkân ve diğer tarafa sunulmayan kaynaklarla) bize dikte ediyorlar. Mesela alevi köy ve
beldelerinde camilerin aktif hale getirilmesi ve “online ezan” sistemi,kanımızca bu maksatlıdır…

Böylece söz uzar gider, fakat biz ez cümle bu gibi şeyler söyler ve böyle bir duruş sergilerdik. Çekim için hazırlıklı değildim. Önce fotoğraf makinesi ile sonrada video makinesini getirip, TRT çekerken bende ilaveten çektim.
Benim çekmediğimi kısımlarda var. Benim çekip açık olarak Youtube’de yayınlamadığım 11 dakikalık namaz videosu da var. Fakat “namaz sahnesini,” kanımızca programın ana teması olarak TRT ve Anadolu Ajansının yayınlayacağından şüphem yok.

Ben yayınlamam gereken kısımların videosunu ekledim. Bu çekimlerin cami ve iman görüntüleri ile ilgili olan kısmı kesip biçip, sitemizin “Beldemiz” linkindeki “Tarihi Camiimiz” sayfasına ilave edeceğim.

Not:  AKP’nin Belde Teşkilatı Başkanı ve onca “hidayete erip” Sünni olan Hüseyin adının başına Osman ilave ettiren Hüseyin Osman Çelik’i ilkeli duruşu, kendisini hissedip, düşünüp, inandığı gibi ifade etmesinden dolayı takdir ediyor ve Hüseyin Osman’a teşekkür ediyorum.

Çünkü o, neye inanıp, nasıl ibadet etmesi gerektiğini ve hangi ideoloji benimsemişse ona uygun konuşup ona göre davranmasını bilmektedir.
Takdire şayan olan bu tutarlılıktır.

Ayıp ve çirkin olan ise rahmetli Mahsuni’nin dediği gibi “Ali görünen Osmanlar,” benliğini inkâr aczine düşenlerdir.  Sözümüz özel olarak bir kimseyi değil  bir zihniyeti dairdir.

Bu haber 4434 defa okunmuştur.

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Kış Manzaraları - 08/01/2018 - Malatya Fethiye
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR
  •  
  •  

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2020

2005 &  2020
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:3362

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:3062

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:2996

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:12804

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.