AKTÜEL TARİHÇE EBRULİ ALMANYA ANTALYA DÜĞÜNLER OKUL DUYURU BAŞSAĞLIĞI ÖZEL HABER
Aliseydi SEVİM

Enteğre Çimento Fabrikası Çalışması – Malatya Fethiye

17 Temmuz 2013, 04:01

Aliseydi SEVİM
Enteğre Çimento Fabrikası Çalışması – Malatya FethiyeBu husustaki ilk yazımızın başlığı “Bu bir şans mı yoksa talihsizlik mi?” idi. Önce şans diyenler çoğunluktaydı. Şimdi ise “bir talihsizlik” diyenler ezici bir çoğunluk oluşturmakta, beldemizde.


Önceki, “karar için ana kıriteri belirleyecek olan parametreleri bize verecek olan bu hususta uzman bağımsız üniversite öğretim üyeleridir,”  fikrimizi koruyoruz. Çünkü kalbimizde bir sorun hissedersek, kardiyoloğa, ürettiğimiz tarım ürünlerinde sorun görürsek ziraatçıya, arabamız bozulmuşsa servisine, binamızın kolonu bel vermişse mimar ve mühendise… müracaat ederiz.


Ortalama bir insan olarak herkes gibi benimde bir fikrim olur; fakat doğrusunu ilgili işin uzmanı bilir. Ölçü bu olmalıdır kanımızca. Herkesin görüş bildirmesi hem demokrasinin gereği ve hem de temel bir insan hakkıdır.


Bu işletme çalışmasına, gördüklerim ve dinlediklerim neticesinden olun kanaatimce Belediye başkanı da dahil beldemiz insanının %95 karşıdır diyebiliriz.


Fabrika yetkililerinin sanırım 05/ Mart 2013 tarihinde belediyemiz nikah salonundaki toplantısında aldığımız notlarımızın, fabrika yetkililerine ait olan beyanlarından çıkardığımız aşağıdaki birkaç başlık şöyledir: FİRMA UNVANI:YİBİTAŞ / YOZGAT(Fatemtur Emlak - böyle bri notumuzda var.)


1-     Proje bedeli yaklaşık yüz elli milyon dolar civarı.

2-     Fabrikada yüz otuz beş kişi çalışacak.

3-     Çalışacak personelin yüzü(yüz kişi) bu bölgenin insanından oluşacak.

4-     Günlük 400 kamyonluk bir hareket olacak.

5-     Fabrika ile taş ocağı farklı yerlerden olabilir.

6-     Güçlü filitre sistemleri kullanılacağından, fabrika ve taş ocağının insan ve cevre sağlığına hiçbir zararı yoktur.

7-Fabrika yerinin beldemize uzaklığı: 1.seçenek Eynik:1, KM;2. Seçenek:Eminlik:2,5 KM.

8-Ham madde, taş ocağının uzaklığı: 3, KM.

9-Yıllık(YADA AYLIK tam net değil bu tarihe dair notum):1400 ton kalker işlenecek. Bunun için ithal ve yeri kömür kullanılacak.

10-Yıllık:(YADA AYLIK tam net değil bu tarihe dair notum):2000 ton çimento üretilecek.

11-Bu yörede beyaz çimento potansiyeli de var.

12.taş ocağında az sarsıntı yaratacak paklama metodu kullanılacak.

13 -1300 tok işlenen kalker 100 derecede soğutularak çimentoya dönüştürülecek.

14-  Zararlı gaz oranı. AB ortalaması:36 mg. tavan sınır:150. mg. siğara dumanı:2 mg. Bunlarınki ise çok yüksek değilmiş. Kendileri bir rakam verdilerse hatırlayamıyorum.

15-Atık su için dinlenme havuzu oluşturulacak ve bu tekrar işlenerek sisteme aktarılacak.

16 İşletmenin yıllık11 ay çalışacak Üç vardiye çalışma olacak. 35 teknik eleman, 17 kişi ocaklarda, yedi kişi inşaatlarda olmak üzere 135 kişi çalışacak.

17-proje onaylandıktan sonra inşaat 2 yıl sürecek.

18- yüz metre öteye duman gitmez. Afşin Elbistan Fabrikalarında bacadan çıkan kükürt oranı %20. Bu işletmede bacadan kükürt çıkmayacak. Toz ve kalker işlenmesinden dolayı %5 kükürt olacak.

19-Fethiyeli katılımcı: Başkan ve meclis üyeleri dahil:35 kişi. İki üç+- olabilir. Yazıhan Kaymakamı ve Belediye Başkanı. Fabrika yetkilileri:14 kişi. Basın:3 kişi. Tanımadık:7 kişi. Bu rakamlara dikkat çeken Ali GÜLER; toplantıya katılan Fethiyelilerin, Fethiye nüfusunu %5 dahi olmadığını ve toplantının Temmuz yada Ağustosta yapılmasını önerdi.


Yukarıda sıraladığım bilgiler toplantı günü aldığım notlardan oluşmaktadır. Lehte ve aleyhte konuşanlar oldu. Toplantıya katılanların ve katılma saatlerini de yazdım. Toplantı sanırım: 9,30'da baladı. Yalnızca idarecilerin gelme saatleri söyle: Yazıhan Kaymakamı, Yazıhan ve Fethiye Belediye Başkanı, Hürriyet Mahallesi muhtarı Fahri GÜLER ile Fabrika yetkilileri zamanında geldiler. Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Hüseyin Güller 11,40'da geldi, Tenci Mahallesi Muhtarı Ali Asgar AYDOĞAN ise toplantıda yoktu.Toplantı:11:55'de bitti ve gelenleri pasta ve içecek ikram edildi.


***

Toplantının yapıldığı dönemlerde sayısı dikkate değe insanlar lehte düşünüyordu. Bu günde Fethiyelinin ezici bir çoğunluğu işletme tasarısının aleyhinde. Lehte olan azınlıksa, üzerine "Mahalle baskısı" hissettiğinden pisilleyerek düşüncelerini dilendiriyor.


13  Temmuz 2013 tarihinde belediyemiz parkında yapılan toplantıda ise, bir uzman çimento fabrikasının zararlarından bahsetti. Benim bu görüşü özetleme yerine videoyu izlemeniz daha yerinde.


Bir şeye yalnızca iyi yad kötüdür diyen mantık: Aristo mantığı olarak bilinir. Diyalektik mantık ise iyideki kötüyü; aktaki karayı, karadaki akı gören ve her şeyi yalın değil, grinin tonları olarak algılayan bir mantıktır.


Lehte olanların görüşü, azda olsa istihdama katkı sağlayacağı yönündeki düşüncedir. Mümkün müdür bu? Mümkündür! Ne kadar katkı sağlayabileceğini ise yaklaşık tahmin etmek bu gün açısından net değildir.


Aleyhte olan görüşlere bakınca; 400 araçlık trafiğin, yüzü beldemizden geçse, esnafa bir miktar şoförlerin katkısı olur: sığara, içecek vb. Fakat, çarşıda oturulmaz, yol dayamaz. Fethiyeden arabalar geçmesin, Akyazı yönünden bunu Hekimhan yoluna bağlayın denirse ki denir, o zamansa Fabrikanın insan trafiğinden dolayı beldemize sağlayacağı katkı minimize edilmiş olur. Fabrika yetkilileri de ayrı bir yol olmalı dedi. Hatta Yazıhan Belediye Başkanı 400 araçlık trafik yerine demiryolu önerdi.


2. Seçenekteki işletme Eminlik'e kurulur ve taş ocağı da Kalklık yada yakınında olursa, 400 araçlık trafik beldemizin tepesinde olacak. Rüzgârlarda beldemize o yönden esmektedir.


Fabrika ve taş ocaklarında  çalışan düz işçilerin hata şoförlerin aylığı ne olacaktır? Ülkemiz şatlarında 1000 tl civarı + sigorta makul gözükmekte... Bu rakama o şartlarda çalışacak kaç Fethiyeli çıkar? Bana göre çok az. (Adıyaman yada Urfa’dan gelen mevsimlik işçilerin yevmiyesi 32 tl. Yani aylık: 960. tl. Yani bizim işlerimizde dahi 1000.tl maaşı maş gören ve çalışacak Fethiyeli çıkmıyor. Kalem odası hariç tabii.) Fabrika özel işletmedir, personel maaşı ise maliyetleri etkileyen bir faktördür. Öyleyse, 1000 tl net maaşa çalışacak bu ülkede on binlerce insan vardır. Bugün için bu rakamlara çalışacak insanların büyük bir yüzdesi Fethiyeli değil dışarıda birileri olacaktır.


Tasarlanan işletme gerçekleşirse, uzun vade burada çalışan Fethiyelinin sayısı az olacaktır.

Bir tek kişi dahi iş bulacaksa bu mühimdir. Bir kişiye dahi aş iş verecek işletme yöremizde istenmelidir. Fakat; bir tek insanın dahi 20-30 yıl sonra sağlığının bozulması, onlarca kişinin bu işletmede iş bulmasından daha kıymetlidir. Çünkü insan her şeyden kıymetlidir.


Fethiye'de iş bulamayan ülke içinde ve dışında iş arayıp bulmakta... Aşını ekmeğini çıkarmak için çalışan Fethiyelilerin çok büyük bir kısmı yurt içinde ve dışında çalışmakta. Almanya Ober-Ramstadt'da burada(Fethiye’de) yaşayanlardan daha çok Fethiyeli var. İstanbul da şu kadar...


Yani o tasarlanan işetmenin olası zararlarının %10 dahi gerçek olsa; bir tek insanın sağlını ve hayatını bu sebepten dolayı kaybetmesi olasılığı, bir düzine Fethiyelinin iş bulmasından evladır. Olası işe girecek olan bir düzüne kişi dışarıda iş bulabilir; fakat sağlığını ve hayatını kaybeden bir yakınımızı dışarıda bulamayız. Yerine yenisini koyamayız. İşsiz bir insanımız, gider şansını dünyanın her hangi bir yerinde deneyebilir; fakat tesis bir kurulunca, bu tesisi bir milim yerinden oynatabilmeniz mümkün değildir.Sonuç olarak. İnsanlara aş is imkânı sağlayacak her türlü mal ve hizmet üreten işletmelere evet; fakat insan sağlığına ve tarıma zarar verecek her türlü işletmeye yöremizde hayır.


Dolaysıyla, bu riskinden dolayı: "Entegre Çimento Fabrikası" tasarısına hayır.


a.s.

17,07,2013 / FethiyeBu haber 9794 defa okunmuştur.

Fotoğraf Makinesi Kampanyası ( 2008-2012-2015 )

2008 – Ahmet ASLAN: 400 EURO

2008 – Diğer arkadaşlar: 600 EURO

2008 – Toplam: 1000 EURO

Bitti

2012 - Seyit  ÇAĞLAR : 30 Euro  

  2012 - Aliman SEVİM : 40 Euro

  2012 - Ali ASLAN : 10 Euro

  2012 - Hasan AĞKAYA : 20 Euro

  2012 - Ali ALTUNOK :20 Euro

  2012 - Ali İhsan GÜLER : 50 Euro

  2012 - Metin ÖKSÜZ : 30 Euro

  2012 - Naki ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Rıfat ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 - Hüseyin ÖKSÜZ : 50 Euro

  2012 -Murat İLHAN

           (Zeynal oğlu):50Euro

  2012 - Fatma İLHAN

           (Hasan Kızı):10 Euro

  2012 -Zeynep KORYÜREK:20 Euro

  2012 - Elif GÜN :10 Euro

  2012 - Piri İlhan

          (Minnet oğlu):30 Euro

  2012 - Hüseyin YILMAZ

         (Güldalı oğlu):30 Euro

  2012 - Turabi TEMİZ : 20 Euro

  2012 - Hikmet GÜLER : 40 Euro

  2012 - Hüseyin İLHAN

           (İbrahin oğlu):20 Euro

  2012 - Hasan ÇEVİKER : 10 Euro

  2012 - Zeynep GÖÇER : 20 Euro

  2012 - Necmettin ÖKSÜZ : 20 Euro

  2012 - Sultan AKKOYUN: 50 Euro

  2012 - Ali Ekber PEKTAŞ : 20 Euro  

  2012 - Yusuf ALTUN  : 20 Euro

  2012 - Mehmet İNCE : 15  Euro

  2012 - Mustafa(Vaylo)

             OLGUN:50 Euro

  2012 - Ahmet OLGUN : 50 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN :10 Euro

  2012 - Aliseydi UÇAR : 50 Euro

  2012 - Veli ÇAĞLAR  : 10 Euro

  2012 - Fahri ÖKSÜZ  : 20 Euro

  2012 - Kasım YILMAZ : 50 Euro

  2012 - Kadir ÇAĞLAR : 20 Euro

  2012 - Hasan AKŞAHİN

             DEDE:10 Euro

  2012 - Hacı ÖZSEVİM : 20 Euro

  2012 - Duran AYDOĞAN:30 Euro

  2012-Hüseyin Rahmi

          ÖZTÜRK:50 Euro

  2012 - Ahmet ÖZTÜRK (Köln):30 Euro

  2012 - Vahap ÇEVİKER :10 Euro

  2012 - Kenan GÜVERCİN : 10 Euro

  2012 - Sezai ALTUN : 10 uro

  2012 - Bektaş AKŞAHİN : 20 Euro

  2012 - Veli İLNCE : 10 Euro

  2012 - Ziyade ŞENKAYA : 10Euro

  2012 - Hasan KARAGÖZ :10 Euro

  2012 - Hasan AKDOĞAN : 10 Euro

  2012 - Hüseyin AKDOĞAN 10 Euro

  2012 - Turan GÖÇER : 10 Euro

  2012 - Cengiz SEVİM : 20 Euro

  2012 - Bektaş Hacı AKŞAHİN:10 Euro

  2012 - İsmail AĞKOÇ : 20 Euro

  2012 - Aliekber AKKAYA : 20 Euro

  2012 - Erdinç ASLAN : 10 Euro

  2012 - Ali ARKADAŞ :10 Euro

  2012 - Hasan (Fikriye)

             ÖZACAR:20 Euro

  2012 - Ahmet KAYGUSUZ

           (Arguvan’lı):10 Euro

  2012 - Avades ALTUN

            ( Der. Bşk.):50 Euro

  2012 - Havaşin MARKET

             (Arguvan’lı):20 Euro

  2012 - Hasan ÖKSÜZ : 10 Euro

  2012 - Haydar ER

            (Müslüm oğlu):50 Euro

  2012 - Tamam SOFU :10 Euro

  2012 - Musa ÇİFTÇİLER: 10 Euro

  2012 - REISE BIRO

     Firat, Ober-Ramstadt :20 Euro   

  2012 - Vahap ASLAN(Culfalı): 30 Euro

  2012 - EURO SÜPER MARKET

             DARMSTADT:20 Euro

  2012 - Hüseyin ER (Köln) : 50 Euro

  2012 - Vedat ÇALIŞKANOĞLU: 5 Euro

  2012 - Kamber ÇAKMAK : 5 Euro    

  2012 - Hüseyin AYDOĞDU

            (Şahin oğlu): 50 Euro

  2012 - Meliha YÜCEL : 50 Euro

  2012 - İsmail SEVİM

  (Haydar oğlu): 20 Euro

  2012 - Necati-Zekine KILIÇ :20 Euro

  2012 - Erdal ÇALIŞKANOĞLU: 20 Euro

  2012 - Hüseyin ÇALIŞKANOĞLU

           (Süleyman oğlu) : 20 Euro

  2012 - Yılmaz GÜLER: 20 Euro

  2012 - Mehmet AKDOĞAN:20 Euro

  2012 - Bektaş ile Hünkar

             ALTUN: 80 Euro    

  2012 -  TOPLAM : 1915 EURO  

   Bitti

2015 - Eski bozulan makinenin

           sigortasından alınan:75 EURO

2015 – Aliseydi KARGIN : 50 EURO

2015 – Erdoğan BIÇAKCIOĞLU : 50 EURO

2015 – Sefa ALTUN : 50 EURO

2015 – Murat İLHAN

(Sarhoş amcanın torunu):50 EURO

2015 – Abbas PEKTAŞ

(Yusuf oğlu): 50 EURO

2015 – Yusuf ALTUN : 30 EURO

2015 – Merdan ŞENOL : 50 EURO

2015 –  Hasan ALTUNOK

(Hüseyin&Hatice oğlu) : 20 EURO

2015 – Abbas KORYÜREK : 30 EURO

2015 – Hasan KARAKOÇ

 (Donjuan'ın oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri SOFU : 10 EURO

2015 – Haydar GÜN : 50 EURO

2015 – Hacı ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Abbas ÖZSEVİM : 25 EURO

2015 – Ali Ekber AKŞAHİN : 20 EURO

2015 – Veli İNCE : 10 EURO

2015 – Ali Agırdemir (Köln): 50 EURO

2015 – Kasım YILMAZ : 50 EURO

2015 – Hüseyin YILMAZ

(Filip - Fattey bibini torunu):50 EURO

2015 – Hüseyin ÇİFTÇİLER : 50 EURO

2015 – Avades ALTUN : 50 EURO

2015 – Ali İhsan UÇAR : 25 EURO

2015 – Seyit ÇAĞLAR : 20 EURO

2015 – Hüseyin AKKAYA

( Yeter Oğlu) : 20 EURO

2015 – Piri İLHAN : 50 EURO

2015 – Haydar ER : 50 EURO

2015 –  Hüseyin ÇAVUŞ

(Igdırlı):10 EURO

2015 – Naki ÖZSÜZ : 20 EURO

2015 – Mesut  İLHAN : 20 EURO

2015 – Hüseyin ÖKSÜZ

(Naki oğlu) : 20 EURO

2015 – TOPLAM : 1075 EURO

Bitti

2012 - Sayfası…

2015 Sayfası…DUYURU TAKVİMİ

HARİTA: MALATYA FETHİYE

Aliseydi SEVİM Aliseydi SEVİM
Kış Manzaraları - 08/01/2018 - Malatya Fethiye
Aliekber Pektaş Aliekber Pektaş
Gül-güle büyük, efsane insan, lider: Fidel Kastro
Seyit Çağlar Seyit Çağlar
DAR AGACINA ASTILAR SEYIT RIZAYI,NEYLEYIM – Seyit ÇAĞLAR
  •  
  •  

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

LUZÜMLÜ TELEFONLARKınay Çiçekcilik: 0 422 323 86 76
Kınay Çiçekcilik: 0 542 368 10 03

Karmen Çiçekcilik:0 422 323 10 84
Karmen Çiçekcilik:0 542 210 16 69

Sahan Yemek: 0 422 325 29 30
Sahan Yemek:0 530 227 02 79

Orhan Yemek: 0 422 336 88 22
Orhan Yemek: 0 533 720 20 09

Gülüstan(Sevim) Kuaför: 0 422 322 81 65
(Aliseydi) Karakaş Emlak: 0 422 324 20 60

Yazıhan Belediyesi: 0 422 751 40 54
Kaymakamlık Makamı: 0 422 751 42 12
Yazıhan Maliye: 0 422 751 41 12
Yazıhan Tapu: 0 422 751 42 00
Yazıhan Hastahane: 0 422 751 41 05
Yazıhan Nüfus: 0 422 751 42 30

Ziraat Bankası /Yazıhan:  0 422 751 44 03
Emlak / Nihat GÜLER: 0 422 325 15 34
Mobil: 0 532 794 24 02

Yazıhan Emlak / Kaya Emlak
Süleyman KAYA: 0 537 380 05 04

MASKİ
Malatya Su İdaresi
Arıza: 185
Genel Müd. :377 74 44
444 51 44

Elektrik Arıza
444 91 86

Telefon Arıza ve Bilgi
444 1 444

İnternet Arıza

444 1 375FACEBOOK

Sık Sorulan Sorular

Sitemizin güncellenmesi devam etmekte.

2011 yılından bu güne kadar olan veriler işlendi; Açılmayan videoların sebebi, o videoların bulunduğu hesabımızı Youtube’nin silmesinden dolayıdır.

2011 yılı öncesine ait olan verilerin işlenmesi zaman alacak. Fakat hemen hemen geçmişe ait olan resimlerin tamamının kopyası var. Yakında onların tamamına nasıl ulaşacağınız açıklanacaktır.

Aradığınız eski haberleri bulmak için: Sayfamızın üst ve alt kısmındaki menüde “Arşiv” linkini tıklayınız. “Anahtar Kelime” karşılığına aradığınız haber başlığından bir iki kelime yazın, “Haber Ara” yı tıklayın.

Aradığınız kelime başlıkları sıralanacaktır. Büyük harfle aradığınızı bulamazsanız, küçük harflerle yazın.

Başka bir yolla “Google” ye yazıp arayın. Google sitemizdeki haberi bulur. Bütün bunlara rağmen aradığınız bulamazsanız,

Sitemizin alt ve üst kısmındaki "İletişim" menüsünü tıklayıp, bana mesaj gönderiniz.

Yazar isimlerinin sıralanması otomatik olarak, en son yazan yazarın en üste gelmesi şeklinde oluşmaktadır

Site Sloganımız: 2005 - 2020

2005 &  2020
www.aliseydi-sevim.com
aliseydisevim@gmail.com 

Otobüs Seferleri

                     OTOBÜS SEFERLERİ

         MALATYA                               FETHİYE

                                                          06,10

          07:15                                       08:30

          09:45                                       11:00

         13:30                                        14:45

         16: 00                                       17:00

         18:30                                        19:45

Tüm videolar

  Prof.Dr. Sinan CANAN
 

Prof.Dr. Sinan CANAN

İzlenme:3356

   
  Mutlu Olmak: Özgür Bolat at TEDxIhlasCollegeED
 

Mutlu Olmak: Özgür B

İzlenme:3062

   
  Prof. Dr. Acar BALTAŞ
 

Prof. Dr. Acar BALTA

İzlenme:2990

   
  DOĞA İÇİN ÇAL 4 - ALYAZMALIM SELVİ BOYLUM - HD
 

DOĞA İÇİN ÇAL 4 - AL

İzlenme:12802

   

Ayın Şiiri


Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır.


Bir lokma ekmek ( ve zevk) için şerefini çiğnetmeye;


bir anlık eğlence için servetini tüketmeye,


bir zamanlık mevki için el ayak öpmeye,


insanları ezip geçmeye,


günlük menfaatler için onurunu terk etmeye,


bir kısım insanlara kızıp


tüm insanlara düşman olmaya değmez bu hayat!Can Yücel


Mydeign Haber Temaları -http://habersitesikur.tk

Fethiye'nin Dünyaya Açılan Penceresi
Ekstrafikir.com mydesign haber temasıdır.